Архива конкурса

Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом Програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018.године

Рok истекао 31.10.2018.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини

Рok истекао 31.10.2018.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођења омладинске политике

Рok истекао 20.10.2017.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Конкурс за финансирање реализације програма "Фонд за таленте" за 2017. годину

Рok истекао 13.10.2017.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације жена у спорту

Рok истекао 04.10.2017.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Јавни конкурс за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора

Рok истекао 25.09.2017.

Конкурс расписује Министарство омладине и спорта

Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом Програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018.године

Рok истекао 30.11.2017.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Корисни линкови