Архива конкурса

Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођења омладинске политике II

Рok истекао 31.07.2018.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Јавни конкурси за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора

Рok истекао 15.05.2018.

Конкурс расписује Министарство омладине и спорта

Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођења омладинске политике

Рok истекао 27.04.2018.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе

Рok истекао 30.06.2018.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом Програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018.године

Рok истекао 31.10.2018.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини

Рok истекао 31.10.2018.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Корисни линкови