Обуке

Обуке које АРРА пружају постојећим и потенцијалним ММСПП обухватају 10 модула који се деле на обавезне и опционе.

Свака АРРА има обавезу да спроведе обавезан модул обуке „ Обука за почетнике у пословањуˮ (у трајању од два дана).

Свака АРРА може да спроведе и следеће опционе модуле обука, у складу са интересом корисника:

1) припрема пословног плана и пословање са банкама и инвестициона спремност (у трајању од два дана);

2) финансијско управљање (у трајању од два дана);

3) извоз – за оне који први пут извозе (у трајању од два дана);

4) маркетинг и продаја (у трајању од једног дана);

5) електронско пословање и информационе технологије у пословању (у трајању од једног дана);

6) преглед стандарда квалитета и заштите животне средине од значаја за пословање (у трајању од два дана);

7) иновације (у трајању од једног дана);

8) припрема за Јединствено европско тржиште (у трајању од једног дана);

9) учешће МСП у jавним набавкама (у трајању од једног дана)


Поделите

Корисни линкови