Обуке

Обуке које АРРА пружају постојећим и потенцијалним ММСПП обухватају 10 модула који се деле на обавезне и опционе.

Свака АРРА има обавезу да спроведе обавезан модул обуке „ Обука за почетнике у пословањуˮ (у трајању од два дана).

Свака АРРА може да спроведе и следеће једнодневне опционе модуле обука, у складу са интересом корисника:

1) припрема пословног плана и пословање са банкама и инвестициона спремност

2) финансијско управљање

3) извоз – за оне који први пут извозе

4) маркетинг и продаја

5) електронско пословање и информационе технологије у пословању

6) преглед стандарда квалитета и заштите животне средине од значаја за пословање

7) иновације

8) припрема за Јединствено европско тржиште

9) учешће МСП у jавним набавкама


Поделите

Корисни линкови