Оснивачи

Преглед градова, општина и компанија које су оснивачи агенције

Градови и oпштине

Осниваче Регионалне развојне агенције чини 16 локалних самоуправа са територије Бачке, односно са територије Јужнобачког и Западнобачког округа.

Општина Темерин

temerin.rs

View more

Општина Апатин

soapatin.org

View more

Град Нови Сад

novisad.rs

View more

Општина Жабаљ

zabalj.rs

View more

Општина Врбас

vrbas.net

View more

Општина Тител

opstinatitel.rs

View more

Општина Сремски Карловци

sremskikarlovci.rs

View more

Општина Србобран

srbobran.rs

View more

Град Сомбор

sombor.rs

View more

Општина Оџаци

odzaci.rs

View more

Општина Кула

kula.rs

View more

Општина Беочин

beocin.rs

View more

Општина Бечеј

becej.rs

View more

Општина Бачки Петровац

backipetrovac.rs

View more

Општина Бачка Паланка

backapalanka.rs

View more

Општина Бач

bac.rs

View more

Оснивачи из реда јавно-приватног сектора

Слован прогрес Селенча

slovan.co.rs

View more

И2Р Д.О.О. НОВИ САД

View more

Центар за органску производњу, Селенча

organiccentar.rs

View more

Европски покрет Србија, Нови Сад

emins.org

View more

Поделите

Корисни линкови