Архива конкурса

Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођења омладинске политике

Рok истекао 16.03.2017.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Конкурс за финансирање реализације програма "Фонд за таленте" за 2017. годину

Рok истекао 13.10.2017.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за спорт и омладину 

Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе

Рok истекао 30.06.2017.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Корисни линкови