Саветодавне услуге

Саветодавне услуге које АРРА пружају у оквиру овог програма су:

1) помоћ при изради пословног плана при пријави за стартaп кредите за почетнике код Фонда за развој;

2) помоћ при изради пословног плана за субвенције за самозапошљавање код Националне службе за запошљавање;

3) помоћ при изради пословног плана при пријави за остале кредите код Фонда за развој, и за расположиве кредитне линије Гаранцијског фонда АП Војводине;

4) подршка у припреми документације и пријаве за програме подршке предузетништву које спроводе Министарство и Развојна агенција;

5) саветодавне услуге код започињања пословања (подршка при регистрацији и оснивању привредног субјекта или задруге, помоћ у вези са планирањем пословања – развој пословне идеје или техничка помоћ у припреми документације и пријаве за доступне националне изворе финансирања из јавног, приватног и цивилног сектора);

6) саветодавне услуге за развој пословања (техничка помоћ у припреми документације и пријаве за доступне националне изворе финансирања из јавног, приватног и цивилног сектора, донаторске подршке, подршка у пословном повезивању и умрежавању);

7) саветодавне услуге код пријаве за ЕУ програм Horizon Europe.

 


Поделите

Корисни линкови