RDA Backa

Drugi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaj za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora

RDA Backa

Održana zatvarajuća konferencija projekta Razvoj turizma grada Novog Sada kreiranjem turističkih proizvoda - porodični turizam

RDA Backa

Uručena 74 ugovora korisnicima koji su ostvarili pravo na bespovratna sredstva

RDA Backa

BACID radionica sa fokusom na IPARD (kao priprema za Zajedničku poljoprivrednu politiku) i druge EU fondove

RDA Backa

Organizovano studijsko putovanje u okviru projekta „Sistematičan razvoj socijalnog preduzetništva na teritoriji APV“

RDA Backa

Najava obuka za decembar

RDA Backa

U cilju prikupljanja podataka o realizovanim projektima u 2016. godini RRA Bačka održala 16 sastanaka sa kancelarijama za lokalno ekonomski razvoj (KLER) sa teritorije Bačke

RDA Backa

Održan okrugli sto na temu analize mera dodele subvencija za samozapošljavanje žena

RDA Backa

Najava obuka za novembar

RDA Backa

Regionalna razvojna agencija Bačka organizovala prvi sastanak Tehničkog komiteta u okviru projekta „ES GEES-Education for Sustainability-Green and Energy Efficient Schools”

RDA Backa

Održan kick-off sastanak projekta Master 5

RDA Backa

Dan Dobavljača u novembru

RDA Backa

Otvarajuća konferencija projekta „Razvoj turizma grada Novog Sada kreiranjem turističkih proizvoda - porodični turizam“

RDA Backa

Održana otvarajuća konferencija projekta “ES-GEES- Education for Sustainability-Green and Energy Efficient Schools”

RDA Backa

Najava obuka za oktobar: Obuka za početnike u poslovanju i obuka pod nazivom Inovacije

RDA Backa

Pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

RDA Backa

Odobren projekat „Sistematičan razvoj socijalnog preduzetništva na teritoriji AP Vojvodine”

RDA Backa

Poziv za učestvovanje u projektu "Razvoj turizma grada Novog Sada kreiranjem novih turističkih proizoda - porodični turizam"

Why RDA Bačka?

Providing information to existing and potential MSPP, cooperatives and clusters
ARRA provides training to existing and potential MSPP, cooperatives, local governments and / or founders
Assistance in developing a business plan to apply for start-up loans for beginners the Development Fund RS
Mentoring process is carried out according to the methodology of the National Agency for Regional Development (NARD), which was succeeded by the Development Agency of Serbia (RAS), developed in cooperation with the Japan International Cooperation Age

Our clients said