Архива конкурса

Јавни позив за учешће у Националном годишњем такмичењу за избор најбоље праксе у примени принципа добре управе на локалном нивоу у 2018. години

Рok истекао 12.12.2018.

Конкурс расписује Министарство државне управе и локалне самоуправе и Стална конференција градова и општина - Савез градова и општина Србије (СКГО)

Jавни конкурс за финансирање односно суфинансирање мера, активности и програма у циљу унапређења социјалне заштите у установама за смештај на територији АПВ у 2018. години

Рok истекао 07.12.2018.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова

Јавни позив за жене предузетнице

Рok истекао 10.12.2018.

Конкурс расписује Општина Сремски Карловци

Позив за предају пријава за пројекте из Србије за 2019. годину у оквиру Erazmus+ KA2 Изградња капацитета у области младих

Рok истекао 24.01.2019.

Конкурс расписује Извршна агенција Европске комисије (EACEA)

Конкурс за подстицање сопственог бизниса

Рok истекао 29.11.2018.

Конкурс расписује Завод за равноправност полова

Конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2018. години

Рok истекао 03.12.2018.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Снажније заједно

Рok истекао 15.12.2018.

Конкурс расписује Траг фондација

Корисни линкови