Архива конкурса

Конкурс за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја

Рok истекао 20.04.2018.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Конкурс за подношење пројеката у оквиру програма Учешће грађана у демократском управљању

Рok истекао 20.04.2018.

Конкурс расписује Фондација за отворено друштво

Women entrepreneurs powering the digital creative industries

Рok истекао 16.04.2018.

Конкурс расписује Међународни фонд за културну разноликост

Мали грантови 2018

Рok истекао 03.04.2018.

Конкурс расписује Амбасада Републике Пољске

Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за финансирање реализације пројеката рекултивације напуштених копова без титулара

Рok истекао 10.04.2018.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2018. години

Рok истекао 28.03.2018.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Корисни линкови