Архива конкурса

Конкурс за доделу бесповратних средстава за подизање нивоа ефикасности противградне заштите на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години

Рok истекао 05.12.2017.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Покрени се за посао

Рok истекао 07.12.2017.

Конкурс расписује компанија Филип Морис и организација ENECA

Конкурс за финансирање и суфинансирање набавке опреме за установе основног и средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2017. годину

Рok истекао 30.11.2017.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Grants engaged in environmental activities in developing countries

Рok истекао 11.12.2017.

Конкурс расписује Japan Fund for Global Environment (JFGE)

Корисни линкови