Информaције

Пружање информација постојећим и потенцијалним микро, малим и средњим предузећима и предузетницима (ММСПП), задругама и кластерима, у вези са:


1) свим неопходним информацијама везаним за започињање пословања - start up;
2) националним и међународним програмима за подршку предузетништву;
3) доступним изворима финансирања (домаћим и страним);
4) правним прописима и обавезама, порезима и таксама, као и обавезним формуларима;
5) подршком коју могу добити кроз пројекат Европска мрежа предузетништва (ЕЕN мрежа) - услови за извоз на инострано тржиште, техничка правила и технички стандарди, трансфер технологија и знања, пословно повезивање и др;
6) удруживањем ММСПП – формирање и рад кластера, удружења и задруга;
7) иновацијама, заштитом интелектуалне својине;
8) стандардима квалитета;
9) могућностима стварања пословних партнерстава;
10) информацијама о специјализованим услугама – упућивање на специјализоване пружаоце услуга;
11) информацијама о пословним и иновативним инкубаторима;
12) другим информацијама од значаја за пословање сектора ММСПП, задруга и кластера.


Поделите

Корисни линкови