RDA Backa

Odobren projekat Brend Bačke 4!

RDA Backa

Novi mentori uspešno završili trening, sada nas je 70!

RDA Backa

Izabrani najbolji mentori Srbije na dodeli priznanja “Mentor Award 2018” u organizaciji Razvojne agencije Srbije i Japanske agencije za međunarodnu saradnju

RDA Backa

Održan festival Regionalni brend Bačke

RDA Backa

Održana završna konferencija projekta „Agropodrška - podrška unapređenju ruralne ekonomije u regionu Bačka“

RDA Backa

Besplatne obuke u junu

RDA Backa

Proizvođači iz Bačke u poseti sajmu u Veroni

RDA Backa

Prezentacija programa "Pokreni se za posao"

RDA Backa

Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoring 2019

Usluge Regionalne razvojne agencije Bačka

Postignuti rezultati tokom 2018.god

0
Broj
projekata
0 mil
0 mil
0
Vrednost
projekata
0
Broj
Održanih obuka
0
Broj
Polaznika obuka

Zašto RRA Bačka?

Pružanje informacija postojećim i potencijalnim MSPP, zadrugama, kao i klasterima
Obuke koje ARRA pruža postojećim i potencijalnim MSPP, zadrugama, jedinicama lokalne samouprave i/ili osnivačima
Pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za Start up kredite za početnike u poslovanju kod Fonda za razvoj R.Srbije
Proces mentoringa odvija se po metodologiji Nacionalne agencije za regionalni razvoj (NARR), koju je preuzela Razvojna agencija Srbije (RAS), razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA).

Naši klijenti su rekli