RDA Backa

Promocija programa podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija u 2021. godini

RDA Backa

Promocija aktuelnih javnih poziva - 28.09.2021. godine

RDA Backa

Besplatna obuka za početnike u poslovanju - septembar

RDA Backa

Obaveštenje o zatvaranju konkursa raspisanih od strane Fonda za razvoj

RDA Backa

Prodaja motornog vozila

RDA Backa

Poziv za buduće članove „Poljoprivredni inkubator AGRINNO 2 Sombor“

RDA Backa

Projekat: Promocija održivog korišćenja bioenergije u Zapadnoj i Južnoj Bačkoj

RDA Backa

Produžen rok za otplatu kredita

RDA Backa

Besplatna obuka u avgustu: Finansijsko upravljanje

RDA Backa

Održani sastanci projektnog tima projekta Podsticanje zapošljavanja teško zapošljive kategorije stanovnika na teritoriji opštine Bač

RDA Backa

Odabir tematskih prioriteta Programa prekogranične saradnje Srbije sa Mađarskom 2021 – 2027

RDA Backa

Besplatne obuke u martu

RDA Backa

Obaveštenje

RDA Backa

10 klijenata RRA Bačka ostvarilo finansijsku podršku od strane Razvojne agencije Srbije u vrednosti 2.135.112,15 dinara

RDA Backa

Besplatne obuke u februaru

RDA Backa

Održan radni sastanak u okviru projekta Mapiranje i analiza resursa AP Vojvodine

RDA Backa

B2B sastanci na LEAP Summit u Zagrebu

Usluge Regionalne razvojne agencije Bačka

O NAMA

Regionalna razvojna agencija Bačka osnovana je 28. aprila 2010. godine u Novom Sadu u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju.
Osnivači razvojne agencije su četrnaest lokalnih samouprava sa teritorije Bačke, i to: Bač, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Bečej, Srbobran, Sremski Karlovci, Odžaci, Kula, Vrbas, Titel, Žabalj i gradovi: Novi Sad i Sombor.

Naši projekti

RRA Bačka spovodi projekte koji doprinose socio-ekonomskom i održivom razvoju regiona Bačka.

Postignuti rezultati od osnivanja do danas

0
Broj
projekata
0 mil
0 mil
0
Vrednost
projekata
0
Broj
Održanih obuka
0
Broj
Polaznika obuka

Zašto RRA Bačka?

Pružanje informacija postojećim i potencijalnim MSPP, zadrugama, kao i klasterima
Obuke koje ARRA pruža postojećim i potencijalnim MSPP, zadrugama, jedinicama lokalne samouprave i/ili osnivačima
Pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za Start up kredite za početnike u poslovanju kod Fonda za razvoj R.Srbije
Proces mentoringa odvija se po metodologiji Nacionalne agencije za regionalni razvoj (NARR), koju je preuzela Razvojna agencija Srbije (RAS), razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA).

Naši klijenti su rekli