RDA Backa

Obuka Start Agro Up u Žablju 22.2.2019. godine

RDA Backa

Info radionica za poljoprivrednike - Sombor

RDA Backa

Pilot program „RASTI“

RDA Backa

Ministarstvo privrede raspisalo Javne pozive za MSPP 2019.

RDA Backa

Obuke za početnike u poslovanju u februaru

RDA Backa

Otvoren program “Zajedno za održivi biznis”!

Usluge Regionalne razvojne agencije Bačka

Postignuti rezultati tokom 2018.god

0
Broj
projekata
0 mil
0 mil
0
Vrednost
projekata
0
Broj
Održanih obuka
0
Broj
Polaznika obuka

Zašto RRA Bačka?

Pružanje informacija postojećim i potencijalnim MSPP, zadrugama, kao i klasterima
Obuke koje ARRA pruža postojećim i potencijalnim MSPP, zadrugama, jedinicama lokalne samouprave i/ili osnivačima
Pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za Start up kredite za početnike u poslovanju kod Fonda za razvoj R.Srbije
Proces mentoringa odvija se po metodologiji Nacionalne agencije za regionalni razvoj (NARR), koju je preuzela Razvojna agencija Srbije (RAS), razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA).

Naši klijenti su rekli

Korisni linkovi