RDA Backa

Obuka Uvod u Kohezionu politiku EU

RDA Backa

Ženska parlamentarna mreža u Odžacima na okruglom stolu o položaju žena

RDA Backa

Učešće RRA Bačka na seminaru Znanje je moć

RDA Backa

Održan radni sastanak sa Regionalnom razvojnom agencijom Kosova i Metohije i proizvođačima sa Kosmeta

RDA Backa

Održan Novosadski noćni bazar

RDA Backa

Završna radionica u okviru projekta Capacity building for promotion of inclusive growth through diversification of rural economy

RDA Backa

Besplatne obuke u oktobru

RDA Backa

Konkurs za nove korisnike oznake Brenda Bačke!

RDA Backa

Odobren projekat Brend Bačke 4!

Usluge Regionalne razvojne agencije Bačka

Postignuti rezultati tokom 2018.god

0
Broj
projekata
0 mil
0 mil
0
Vrednost
projekata
0
Broj
Održanih obuka
0
Broj
Polaznika obuka

Zašto RRA Bačka?

Pružanje informacija postojećim i potencijalnim MSPP, zadrugama, kao i klasterima
Obuke koje ARRA pruža postojećim i potencijalnim MSPP, zadrugama, jedinicama lokalne samouprave i/ili osnivačima
Pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za Start up kredite za početnike u poslovanju kod Fonda za razvoj R.Srbije
Proces mentoringa odvija se po metodologiji Nacionalne agencije za regionalni razvoj (NARR), koju je preuzela Razvojna agencija Srbije (RAS), razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA).

Naši klijenti su rekli