RDA Backa

Obuke za početnike u poslovanju u maju

RDA Backa

RRA Bačka održala info dan na temu socijalnog preduzetništva

RDA Backa

RRA Bačka akreditovana od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave

RDA Backa

Studijsko putovanje u okviru projekta

RDA Backa

Regionalna razvojna agencija Bačka organizovala drugi sastanak komiteta za monitoring u okviru projekta „ES GEES-Education for Sustainability-Green and Energy Efficient Schools”

RDA Backa

Info dan posvećen Socijalnom preduzetništvu

RDA Backa

Tri obuke za početnike u poslovanju u aprilu

Usluge Regionalne razvojne agencije Bačka

Postignuti rezultati tokom 2017.god

0
Broj
Odobrenih projekata
0 mil
0 mil
Vrednost
Odobrenih projekata
0
Broj
Održanih obuka
0
Broj
Polaznika obuka

Zašto RRA Bačka?

Pružanje informacija postojećim i potencijalnim MSPP, zadrugama, kao i klasterima
Obuke koje ARRA pruža postojećim i potencijalnim MSPP, zadrugama, jedinicama lokalne samouprave i/ili osnivačima
Pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za Start up kredite za početnike u poslovanju kod Fonda za razvoj R.Srbije
Proces mentoringa odvija se po metodologiji Nacionalne agencije za regionalni razvoj (NARR), koju je preuzela Razvojna agencija Srbije (RAS), razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA).

Naši klijenti su rekli

Korisni linkovi