Стандардизовани сет услуга Регионалне развојне агенција Бачка

Општи циљ спровођења стандардизованог сета услуга је подршка равномерном регионалном развоју Бачке кроз унапређење доступности, обима и квалитета услуга подршке за: сектор микро, малих и средњих предузећа и предузетника (ММСПП), задруге, јединице локалних самоуправа и осниваче Регионалне развојне агенције Бачка (РРА Бачка).

Стандардизовани сет услуга који спроводи РРА Бачка представља пет група стандардизованих услуга, и то:

1. информације
2. обуке
3. саветодавне услуге
4. менторинг
5. промоције
6. теренска контрола у оквиру Програма подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању који Министарство привреде спроводи са Фондом за развој Републике Србије
Информaције

Пружање информација постојећим и потенцијалним микро, малим и средњим предузећима и предузетницима (ММСПП), задругама и кластерима, у вези са:


1) свим неопходним информацијама везаним за започињање пословања - start up;
2) националним и међународним програмима за подршку предузетништву;
3) доступним изворима финансирања (домаћим и страним);
4) правним прописима и обавезама, порезима и таксама, као и обавезним формуларима;
5) подршком коју могу добити кроз пројекат Европска мрежа предузетништва (ЕЕN мрежа) - услови за извоз на инострано тржиште, техничка правила и технички стандарди, трансфер технологија и знања, пословно повезивање и др;
6) удруживањем ММСПП – формирање и рад кластера, удружења и задруга;
7) иновацијама, заштитом интелектуалне својине;
8) стандардима квалитета;
9) могућностима стварања пословних партнерстава;
10) информацијама о специјализованим услугама – упућивање на специјализоване пружаоце услуга;
11) информацијама о пословним и иновативним инкубаторима;
12) другим информацијама од значаја за пословање сектора ММСПП, задруга и кластера.Обуке

Обуке које АРРА пружају постојећим и потенцијалним ММСПП обухватају 10 модула који се деле на обавезне и опционе.

Свака АРРА има обавезу да спроведе обавезан модул обуке „ Обука за почетнике у пословањуˮ (у трајању од два дана).

Свака АРРА може да спроведе и следеће једнодневне опционе модуле обука, у складу са интересом корисника:

1) припрема пословног плана и пословање са банкама и инвестициона спремност

2) финансијско управљање

3) извоз – за оне који први пут извозе

4) маркетинг и продаја

5) електронско пословање и информационе технологије у пословању

6) преглед стандарда квалитета и заштите животне средине од значаја за пословање

7) иновације

8) припрема за Јединствено европско тржиште

9) учешће МСП у jавним набавкамаСаветодавне услуге

 Саветодавне услуге које АРРА пружају у оквиру овог програма су:

 

1) помоћ у припреми документације и изради пословног плана при пријави за програме који се односе на почетнике, жене и младе код Фонда за развој Републике Србије;

2) помоћ при изради пословног плана за субвенције за самозапошљавање код Националне службе за запошљавање;

3) помоћ при изради пословног плана при пријави за остале кредите код Фонда за развој Републике Србије, и за расположиве кредитне линије Гаранцијског фонда АП Војводине;

4) подршка у припреми документације и пријаве за програме подршке предузетништву које спроводе Министарство и Развојна агенција, осим програма који се односе на почетнике, жене и младе код Фонда за развој Републике Србије;

5) саветодавне услуге код започињања пословања (подршка при регистрацији и оснивању привредног субјекта или задруге, помоћ у вези са планирањем пословања – развој пословне идеје или техничка помоћ у припреми документације и пријаве за доступне националне изворе финансирања из јавног, приватног и цивилног сектора);

6) саветодавне услуге за развој пословања (техничка помоћ у припреми документације и пријаве за доступне националне изворе финансирања из јавног, приватног и цивилног сектора, донаторске подршке, подршка у пословном повезивању и умрежавању);

7) саветодавне услуге код пријаве за ЕУ програм Horizon Europe;

8) техничка помоћ у припреми пројеката приликом пријаве на Јавни позив за набавку опреме и пружање услуга предузетницима, микро малим и средњим предузећима у оквиру Програма подршке Европске уније развоју општина – ЕУ ПРО.

 Менторинг

Процес менторинга одвија се по методологији Националне агенције за регионални развој (НАРР), коју је преузела Развојна агенција Србије (РАС), развијеној у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (JICA). Методологија одређује кораке у процесу у оквиру којег стручно лице-ментор, у директном контакту и раду са оснивачем и/или одговорним лицем привредног субјекта, односно менаџментом/управом задруга, спроводи одређени број сати (од 25 до 50 по кориснику), и то у просторијама корисника. Оснивач и/или одговорно лице привредног субјекта и менаџмент/управа задруга (односно делегирана лица органа управе задруге) и ментор заједно проучавају актуелно пословање, разлоге тренутних проблема или сметње за даљи развој, најважније потенцијале за раст, те на основу констатованог стања ментор и корисник менторинг услуге припремају план/пројекат развоја.


Садржај менторинг услуга:
1) дијагностиковање пословања;
2) помоћ у припремању развојних активности/планова како би се достигли циљеви привредног субјекта, задруге;
3) саветовање и координација за приступање фондова, новим технологијама, консултантским услугама како би се подстакао развој и унапређење пословања;
4) помоћ за припремање кредитних апликација за банке и програме подршке за микро, мала и средња предузећа и предузетнике (ММСПП) и задруге;
5) помоћ при имплементацији развојних активности/планова/пројеката;
6) помоћ у проналажењу пословних партнера;
7) саветовање/коучинг;
8) обука;
9) упућивање на одговарајуће специјализоване консултанте.Промоције

Регионална развојна агенција Бачка (РРА Бачка) учествује у промотивним активностима које се односе како на промоцију предузетништва и различитих програма подршке, тако и на промоцију региона:

1) подршка оснивачима при организацији и/или учешћу на домаћим и иностраним промотивним догађајима од значаја за регионални развој (сајмовима, конференцијама, локалним догађајима у оквиру Отворених дана – Eвропске недеље региона и градова, Европској недељи предузетништва (European SME Week) и слично);
2) издавање публикација о пословању, инвестиционим потенцијалима и пословном амбијенту у региону;
3) промовисање програма подршке микро, малим и средњим предузећима и предузетницима (ММСПП), које спроводе Министарство привреде и Развојне агенција Србије (РАС);
4) промоције за студенте завршних година студија, ученике средњих школа и ученике из виших разреда основних школа са циљем промоције предузетништва и предузетничког духа на факултетима, високим струковним, средњим и основним школама.Тим за подршку привреди

 

Марија Прокопић

Контакт:
060/330 25 09

marija.prokopic@rda-backa.rs 

 

Андреа Стијепић 

Контакт:
060/330 25 04

andrea.stijepic@rda-backa.rs

 

Mилана Поповић  

Контакт:
065/553 29 43

milana.popovic@rda-backa.rs

 

 
Поделите

Корисни линкови