Aктуелни kонкурси

ЈАВНИ ПОЗИВ за пријаву пројекта за Програм подршке развоју пословне инфраструктуре у 2024. години

Рok: До утрошка средстава а закључно са 22.07.2024.

Циљ Програма је унапређење развојног потенцијала јединица локалних самоуправа кроз стварање повољних услова за привлачење инвестиција, унапређење привредног амбијента и отварање нових радних места.

Намена Програма која се реализује кроз Меру 1 је учешће у финансирању реализације инфраструктурних пројеката у области саобраћајне, комуналне, електроенергетске, енергетске инфраструктуре, објеката - зграда и остале инфраструктуре у зони пословања и инфраструктуре која обезбеђује повезивање зоне пословања са окружењем.

            Намена Програма која се реализује кроз Меру 2 је учешће у финансирању реализације инфраструктурних  пројеката у области саобраћајне, комуналне електроенергетске, енергетске инфраструктуре, пројеката уређења површина јавних намена, површина намењених општој рекреацији и остале инфраструктуре која је у функцији развоја туризма и других привредних делатности.

Јавни позив за доделу бесповратних средстава по програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању и младе у 2024. години

Рok: До утрошка средстава а закључно са 31.12.2024.

У циљу пружања подршке оснивању и опстанку нових предузећа, као и младим предузетницима, Министарство привреде расписало је данас јавни позив свим незапосленим лицима и  привредницима који су у почетној фази развоја за доделу бесповрaтних средстава за набавку опреме, возила, текуће одржавање /адаптацију пословног или производног простора, као и за оперативне трошкове (до 20 % укупног улагања).

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке развоју старих и уметничких заната и послова домаће радиности у 2024. години

Рok: До утрошка средстава а закључно са 12.09.2024.

Министарство привреде Србије дана 12. јула 2024. године по први пут објавило је јавни позив за доделу бесповратних средстава микро и малим предузећима, предузетницима и задругама који су носиоци сертификата старих и уметничких заната и послова домаће радиности које издаје Министарство привреде.

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру - Програма подршке за развој предузетништва жена на селу у 2024. години

Рok: До утрошка средстава а закључно са 10.09.2024.

Министарство привреде je дана 11. јула 2024. године по први пут објавило јавни позив за доделу бесповратних средстава микро привредним друштвима чији је оснивач и  законски заступник жена и предузетницама, које се баве производњом прехрамбених производа и своју делатност обављају у сеоском подручју.

Конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде

Рok: 01.09.2024.

Конкурс расписује Министарство турзима и омладине 

Изазов за иновативна решења за зелену транзицију српске привреде

Рok: 31.12.2026.

Конкурс расписује Програм Уједињених нација за развој (UNDP) 

Конкурси Развојног фонда АП Војводине

Рok: До утрошка средстава

Конкурсе расписује Развојни фонд АП Војводине

Јавни позив за додељивање иновационих ваучера

Рok: До утрошка средстава

Конкурс расписује Фонд за иновациону делатност

Корисни линкови