Archive

Call 2017: Joint actions

Deadline: 11.05.2017.

Competition announced CHAFEA - Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Support to European Platforms 2017

Deadline: Until funds or 06.04.2017.

Competition announced ЕАCEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Kreiraj život - Javni poziv Razvojne agencije Srbije za učešće u programu promocije izvoza

Deadline: 14.03.2017.

Konkurs raspisuje Razvojna agencija Srbije

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini

Deadline: Until funds or 31.05.2017.

Konkurs raspisuje Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini

Deadline: Until funds or 31.05.2017.

Konkurs raspisuje Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo