Archive

Konkurs za dodelu subvencija i transfera namenjenih za projekte razvoja turizma u 2023. godini

Deadline: 30.09.2023.

Konkurs raspisuje Ministarstvo turizma i omladine

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude za 2023. godinu

Deadline: 01.09.2023.

Konkurs raspisuje Ministarstvo turizma i omladine

Poziv za podnošenje inovativnih predloga projekata za jačanje saradnje između sektora turizma i sektora kreativnih industrija

Deadline: 24.08.2022.

Konkurs raspisuje Regionalna razvojna agencija Srem u saradnji sa Fondom „Evropski poslovi“ 

Konkurs za dodelu subvencija i transfera namenjenih za projekte razvoja turizma u 2022. godini

Deadline: 30.06.2022.

Konkurs raspisuje Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. 

Konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2022. godini

Deadline: 30.04.2022.

Konkurs raspisuje Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. 

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude za 2022. godinu

Deadline: 01.09.2022.

Konkurs raspisuje Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. 

Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera

Deadline: Until funds or 01.12.2022.

Konkurs raspisuje Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.