Archive

Konkurs za finansiranje posebnog programa Afirmacije žena u sportu

Deadline: 10.10.2019.

Konkurs raspisuje Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu

Javni konkurs za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

Deadline: 09.08.2019.

Konkurs raspisuje Ministarstvo omladine i sporta

Konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenja omladinske politike

Deadline: 15.05.2019.

Konkurs raspisuje Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti razvoja sporta

Deadline: 30.01.2019.

Konkurs raspisuje Pokrajinska vlada

Konkurs za finansiranje posebnog programa Afirmacije žena u sportu

Deadline: 10.10.2018.

Konkurs raspisuje Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu