Archive

Konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike

Deadline: 01.10.2021.

Konkurs raspisuje Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu

Konkurs za finansiranje posebnog programa kojim se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini

Deadline: 01.10.2021.

Konkurs raspisuje Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu

Javni konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

Deadline: 18.02.2021.

Konkurs raspisuje Ministarstvo omladine i sporta

Konkurs za finansiranje posebnog programa Afirmacije žena u sportu

Deadline: 10.10.2019.

Konkurs raspisuje Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu

Javni konkurs za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

Deadline: 09.08.2019.

Konkurs raspisuje Ministarstvo omladine i sporta