Archive

Konkurs za dodelu sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja na teritoriji AP Vojvodine

Deadline: 09.12.2019.

Konkurs raspisuje Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova

Konkurs za stažiranje u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Deadline: 14.08.2019.

Konkurs raspisuje Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije 

Konkursi Ambasade Kraljevine Holandije za civilno društvo u Srbiji u okviru fonda za ljudska prava

Deadline: Until funds or 31.12.2019.

Konkurs raspisuje Ambasada Kraljevine Holandije.

Konkurs za podnošenje predloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite u 2019 godini

Deadline: 05.08.2019.

Konkurs raspisuje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Program Aktivne zajednice

Deadline: 14.07.2019.

Konkurs raspisuje Trag fondacija

Javni konkurs za finansiranje naučnoistraživačkih projekata nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2019. godini

Deadline: 07.06.2019.

Konkurs raspisuje Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

Javni konkurs za fond za nacionalne manjine

Deadline: 07.06.2019.

Konkurs raspisuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Javni konkurs za finansiranje naučnoistraživačkih projekata nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2019. godini

Deadline: 07.06.2019.

Konkurs raspisuje Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost