Archive

Javni poziv za program podrške malim i srednjim preduzećima pri apliciranju za pristup EU fondovima

Deadline: 09.09.2022.

Konkurs raspisuje PKS (Privredna komora Srbije)

Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje na teritoriji Grada Novog Sada u 2022. godini

Deadline: 16.09.2022.

Konkurs raspisuje Grad Novi Sad - Gradska uprava za privredu

Poziv za podnošenje inovativnih predloga projekata za jačanje saradnje između sektora turizma i sektora kreativnih industrija

Deadline: 24.08.2022.

Konkurs raspisuje Regionalna razvojna agencija Srem u saradnji sa Fondom „Evropski poslovi“ 

Javni poziv za program akceleracije - Katapult

Deadline: 15.09.2022.

Konkurs raspisuje Fond za inovacionu delatnost

Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoring 2022

Deadline: 12.08.2022.

Konkurs raspisuje RAS (Razvojna agencija Srbije)

Konkurs „Ja sam ODVAŽNA"

Deadline: 07.07.2022.

Konkurs raspisuje IKEA Srbija, Mastercard i Fondacija Ana i Vlade Divac