Archive

Javni poziv – Akademija veština 2023

Deadline: 10.05.2023.

Konkurs raspisuje Sektor za ravnopravnost polova i unapređenje položaja Roma

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2023. godini

Deadline: 10.04.2023.

Konkurs raspisuje NSZ (Nacionalna služba za zapošljavanje)

Konkurs za podršku ženskom preduzetništvu

Deadline: 23.01.2023.

Konkurs raspisuje Fondacija Ana i Vlade Divac