Archive

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom investicionog projekta

Deadline: 15.10.2018.

Konkurs raspisuje Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Vivify Ideas Konkurs Društvenog Fonda

Deadline: 15.10.2018.

The competition announces Vivify Ideas

Javni konkurs za izradu analiza potencijala za energetsku sanaciju objekata osnovnih škola i predškolskih ustanova

Deadline: 21.09.2018.

Konkurs raspisuje Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje izrade elaborata energetske efikasnosti u javnim ustanovama

Deadline: 28.09.2018.

Konkurs raspisuje Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku, građevinarstvo i saobraćaj 

Superste +

Deadline: 17.10.2018.

Konkurs raspisuje www.superste.net

Poziv za podnošenje prijava za pakete podrške

Deadline: 09.10.2018.

Konkurs raspisuje Stalna konferencija gradova i opština uz podršku Nemačke razvojne saradnje kroz GIZ projekt „Podrška reformi javne uprave u Republici Srbiji“

Konkurs za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora

Deadline: 21.09.2018.

Konkurs raspisuje Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu