Archive

Javni poziv za učešće na međunarodnom sajmu robnih marki „PLMA“, Amsterdam, Holandija

Deadline: 17.09.2021.

Konkurs raspisuje Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije

Konkurs za dodelu sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja na teritoriji AP Vojvodine

Deadline: 20.09.2021.

Konkurs raspisuje Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova

Konkurs za sticanje prava korišćenja znaka „Najbolje iz Vojvodine“

Deadline: 06.07.2021.

Konkurs raspisuje Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava namenjenih zapošljavanju žena, za podršku za otpočinjanje sopstvenog biznisa

Deadline: 16.07.2021.

Konkurs raspisuje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja