Archive

Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje žena na teritoriji Grada Novog Sada u 2024. godini

Deadline: 24.05.2024.

Konkurs raspisuje Gradska uprava za privredu Grada Novog Sada 

Javni poziv za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji Grada Novog Sada u 2024. godini

Deadline: 18.04.2024.

Konkurs raspisuje Gradska uprava za privredu Grada Novog Sada 

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2024. godini

Deadline: 15.05.2024.

Konkurs raspisuje Nacionalna služba za zapošljavanje 

Javni konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

Deadline: 13.02.2024.

Konkurs raspisuje Ministarstvo turizma i omladine

Javni poziv za učešće u programu podrške privrednim društvima za promociju izvoza u 2023. godini

Deadline: 27.03.2024.

Konkurs raspisuje Razvojna agencija Srbije (RAS)