Archive

Javni poziv za učešće organizacija civilnog društva na „editatonu“ povodom međunarodnog dana žena 8. marta 2019. godine

Deadline: 15.01.2019.

Konkurs raspisuje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Javni poziv za učešće u Nacionalnom godišnjem takmičenju za izbor najbolje prakse u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou u 2018. godini

Deadline: 12.12.2018.

Konkurs raspisuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO)

Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u cilju unapređenja socijalne zaštite u ustanovama za smeštaj na teritoriji APV u 2018. godini

Deadline: 07.12.2018.

Konkurs raspisuje Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova

Javni poziv za žene preduzetnice

Deadline: 10.12.2018.

Konkurs raspisuje Opština Sremski Karlovci

Poziv za predaju prijava za projekte iz Srbije za 2019. godinu u okviru Erazmus+ KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih

Deadline: 24.01.2019.

Konkurs raspisuje Izvršna agencija Evropske komisije (EACEA)

Konkurs za podsticanje sopstvenog biznisa

Deadline: 29.11.2018.

Konkurs raspisuje Zavod za ravnopravnost polova