Архива конкурса

Позив за подношење пројеката - Подршка ЕУ инклузији Рома

Рok истекао 18.02.2019.

Конкурс расписује Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије

Jавни конкурс за финансирање односно суфинансирање мера, активности и програма у циљу унапређења социјалне заштите у установама за смештај на територији АПВ у 2018. години

Рok истекао 07.12.2018.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова

Конкурс за подстицање сопственог бизниса

Рok истекао 29.11.2018.

Конкурс расписује Завод за равноправност полова

Снажније заједно

Рok истекао 15.12.2018.

Конкурс расписује Траг фондација

Конкурс за унапређење родне равноправности на територији АП Војводине

Рok истекао 06.09.2018.

Конкурс расписује Завод за равноправност полова

Корисни линкови