Архива конкурса

Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња

Рok истекао 30.08.2018.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова

Конкурс zа финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2018. годину

Рok истекао 22.08.2018.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања

Рok истекао 03.09.2018.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова

Конкурс "Специјални фокус"

Рok истекао 18.05.2018.

Конкурс расписује Реконструкција женски фонд

Конкурс за доделу бесповратних средстава за финансирање израде планских докумената

Рok истекао 15.06.2018.

Конкурс расписује Савез градова и општина Србије

Корисни линкови