Archive

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava zadrugama za kupovinu opreme i sistema za preciznu poljoprivredu i opreme za prerađivačke kapacitete

Deadline: 16.03.2020.

Konkurs raspisuje Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Konkursi za dodelu podsticajnih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Deadline: 23.03.2020.

Konkurse raspisuje Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu nove opreme

Deadline: 06.03.2020.

Konkurs raspisuje Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2020. godinu

Deadline: 15.03.2020.

Konkurs raspisuje Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini

Deadline: 06.03.2020.

Konkurs raspisuje Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Konkurs za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2020.godinu

Deadline: 15.03.2020.

Konkurs raspisuje Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za otvaranje novih radnih mesta

Deadline: 06.03.2020.

Konkurs raspisuje Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu nove opreme

Deadline: 06.03.2020.

Konkurs raspisuje Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu