Пројекат ОМЛАДИНА – Оснаживање Младих на Локалном нивоу кроз изрАДу акцИоНих планова развојА

Image

Уз подршку Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, Регионална развојна агенција Бачка је реализовала пројекат под називом „ОМЛАДИНА – Оснаживање Младих на Локалном нивоу кроз изрАДу акцИоНих планова развојА“. Основни циљ пројекта био је јачање капацитета локалних самоуправа у Бачкој са циљем обезбеђења услова за развој и јачање омладинских организација односно младих у областима самозапошљавања и запошљавања кроз дизајнирање приоритетних мера и активности у наведеним областима. У складу са одобреним средствима за реализацију пројектних активности, Регионална развојна агенција Бачка је израдила Локални акциони план за запошљавање младих за период 2020-2021, за општину Жабаљ. Локални акциони план за запошљавање младих обухватио је неколико сегмената, и то: релевантни законски и стратешки оквир, анализу стања, анализу кључних стејкхолдера у области запошљавања и самозапошљавања, преглед резултата истраживања, дефинисање приоритета и мера Акционог плана, начине имплементације и праћења реализације Акционог плана као и препоруке и закључке.

Пројекат ОМЛАДИНА – Оснаживање Младих а Локалном нивоу кроз изрАДу акцИоНих планова развојА, укупне вредности 300.000,00 динара је финансијски подржао Покрајински секретаријат за спорт и омладину и спроводен је у периоду од јула до краја децембра 2019. године.
Поделите

Корисни линкови