Правилник о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Image

Правилником о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава ближе се прописују лица која остварују право на ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава , у оквиру ИПАРД програма за Републику Србију за период 2014-2020. године, износ ИПАРД подстицаја, као и услови, начин и поступак спровођења ИПАРД програма за ИПАРД подстицаје.

Правилник и прилоге, можете преузети на http://subvencije.rs/vesti/pravilnik-o-ipard-podsticajima-za-investicije-u-fizicku-imovinu-poljoprivrednih-gazdinstava/ 
Поделите

Корисни линкови