Одржана редовна седница Скупштине чланова Регионалне развојне агенције Бачка

Image

У Новом Саду је 26.12.2019. године одржана редовна седница Скупштине чланова Регионалне развојне агенције Бачка. Након утврђеног кворума и усвајања предложеног дневног реда, директор Александар Софић је представио план рада за 2020. годину, уз посебан осврт на сарадњу са међународним и домаћим донаторима. Директор је навео значајне пројекте који су успешно реализовани у претходном периоду, као што су ES-GEES „Образовање у служби одрживости –зелене и енергетски ефикасне школе“, укупне вредности 1.395.189,70 евра који је одобрен у оквиру Interreg IPA програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија; Мастер 5 „Развој модела мајсторских школа кроз регионално партнерство стручног образовања и привреде“ укупне вредности 334.333,5 евра који је одобрен кроз Ерасмус + програм.

Такође, РРА Бачка је успешно имплементирала пројекат под називом “Помоћ трговини – Подршка јачању произвођачких капацитета у Агро-индустријском сектору у Републици Србији“ који је финансиран од стране Руске Федерације а кроз пројекат који реализује UNDP.

РРА Бачка је реализовала и пројекте који су одобрени од стране домаћих донатора – Развојне агенције Србије, Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије као и Покрајинских секретаријата. Након пројеката који су реализовани, директор је навео пројекте за које је Агенција аплицирала и који су у фази одобравања као и пројекат који је одобрен у оквиру другог позива Interreg IPA Програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија, а који ће РРА Бачка имплементирати до априла 2022. године. Пројекат носи назив Together We Stand - “Мултисекторски приступ непогодама у Осјечко-барањској жупанији и Аутономној покрајини Војводини“.

Директор је изнео планове за следећу годину и када је сарадња са локалним самоуправама у питању, уз давање информација о подршци коју је РРА Бачка пружила у току 2019. године како у припреми и спровођењу пројеката тако и у пружању стандардизованог сета услуга који Агенција реализује по уредби са Министарством привреде и Развојном агенцијом Србије.

Након представљеног плана рада, приступило се доношењу одлука које су предвиђене дневним редом, а које су једногласно усвојене.

Седница Скуштине чланова Регионалне развојне агенције Бачка је одржана у конференцијској Сали хотела Велики.
Поделите

Корисни линкови