Jačanje kapaciteta regiona Bačka za korišćenje IPA fondova u domenu finansijskog menadžmenta i javnih nabavki

Vremenski rok:

4 meseca

Donator:

Friedrich Ebert Stiftung

Ukupna vrednost projekta:

341.805,00 rsd

Glavni cilj projekta:

Jačanje kapaciteta regiona Bačka za korišćenje IPA fondova u domenu finansijskog menadžmenta i javnih nabavki.

Nosilac projekta:

RRA Bačka, a partner u implementaciji projektnih aktivnosti je Friedrich Ebert Stiftung.


Share