Izrada studije Razvoj turističkih destinacija pored reke Tisa i Dunav

Vremenski rok:

10 meseci

Donator:

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Vlada AP Vojvodine

Ukupna vrednost projekta:

29.000,00 EUR (3.320.000,00 dinara)

Osnovni cilj istraživanja je identifikacija potencijalnih turističkih celina i definisanje tematskih rečnih ruta koje raspolažu odgovarajućim elementima ponude (kako prirodnim, tako i društvenim), a koje se nalaze pored reka Tisa i Dunav, i to u pograničnim delovima županija Bács - Kiskun i Csongrád, kao i regiji AP Vojvodina.

Rezultati izrađene studije i prateće brošure će biti dostupni na 5 jezika i biće predstavljeni na završnoj konferenciji projekta „Establishment of Hungarian –Serbian fluvial border crossing stations at the river Tisa“ koji sprovodi Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Pokrajinska Vlada.


Share