U Košicama u Slovačkoj održan sastanak partnera u okviru projekta Cinema

Image

U periodu od 9. do 12. maja je projektni tim RRA Bačke prisustvovao sastanku partnera u okviru projekta Cinema (Creative Industries for new urban economies in the Danube region). Sastanak je održan u Slovačkoj, u gradu Košice, gde su se sastali projektni partneri kako bi rezimirali dosadašnje aktivnosti i kroz radionice i rad u grupama izradili predloge za izmene pravnog okvira kada je u pitanju sektor kreativnih industrija. Takođe, na sastanku je tema bila realizacija predstojećih aktivnosti na projektu.

Kako je tema projekta revitalizacija starih zgrada u svrhu kreativnih industrija, obišli smo staru fabriku duvana (Tabačka Kulturafabrik) i kasarnu (Kasarna kultura park) koje su rekonstrukcijom postale stanice kulture i habovi za kreativne industrije.

Projekat je odobren kroz Interreg Dunavski transnacionalni program i kofinansiran je od strane Evropske unije (ERDF, IPA, ENI) a ukupna vrednost je 2.249.073,50 evra.


Više o projektu i aktivnostima koje se realizuju možete pogledati na sledećim linkovima:
https://www.facebook.com/InterregCinema 

https://www.youtube.com/channel/UCHAx87K5TN5IC0mjAJudL_Q 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/cinema 
Share