Realizovane tri obuke u okviru projekta “EU fondovi i lokalne samouprave u Južnoj Bačkoj”

Image

Regionalna razvojna agencija Bačka je u organizaciji Centra za društvenu stabilnost realizovala tri obuke u okviru projekta “EU fondovi i lokalne samouprave u Južnoj Bačkoj”, koji je sufinansiran od strane Pokrajinske Vlade, Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta zaposlenih u javnom sektoru na području Južne Bačke, putem edukacije za izradu projekata i upravljanje projektnim ciklusom u skladu sa EU procedurama.

Obuke su održane u Srbobranu, Žablju i Vrbasu gde je obuku završilo ukupno 34 polaznika.

 


Share