Održana konferencija na projektu „Promocija održivog korišćenja bioenergije u Zapadnoj i Južnoj Bačkoj“

Image

U petak, 22.10.2021. u Novom Sadu održana je konferencija povodom projekta „Promocija održivog korišćenja bioenergije u Zapadnoj i Južnoj Bačkoj“, koji se finansira u okviru programa „Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji“.

Program „Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji“ finansira Nemačko Savezno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) u okviru Nemačke klimatske i tehnološke inicijative (DKTI), a sprovodi se u saradnji sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (Nemačke agencije za međunarodnu saradnju-GIZ).

U skladu sa predviđenom agendom konferencije, prisutnima su se obratili predstavnici RRA Bačka, direktor Ivana Krsmanović i Nikolina Pupavac, task menadžer na projektu, te Aleksandar Popović, junior projektni menadžer ispred Nemačke agencije za međunarodnu saradnju (GIZ).

Konferencija je imala za cilj da učesnicima predstavi aktivnosti i rezultate projekta, kojim se pre svega želi promovisati održivo korišćenje bioenergije u Zapadnoj i Južnoj Bačkoj kroz uspostavljeni Regionalni energetski centar kompetencija za Zapadnu i Južnu Bačku, te intenzivirati i uspostaviti saradnja sa ključnim stejkholderima u oblasti bioenergije u Srbiji i regionu.

Pored uspostavljanja Regionalni energetski centar kompetencija za Zapadnu i Južnu Bačku projekat je obuhvatio i jačanje kapaciteta ciljnih grupa na projektu kroz organizaciju radionica u oblasti bioenergije (biomasa, biogas), formiranje radne grupe u oblasti biomase i energetske efikasnosti, povezivanje sa ključnim partnerima u zemlji i regionu kao i sprovođenje snažne medijske kampanje radi podizanja svesti javnosti o značaju održive upotrebe obnovljivih izvora energije.

Projekat, ukupne vrednosti 31.660,80 EUR se sprovodi u periodu od jula do novembra meseca 2021. godine.
Share