Održan trening za korišćenje platforme za e-učenje kroz projekat Regio.Digi.Hub

Image

Predstavnici RRA Bačka su u toku prošle nedelje imali priliku da u okviru aktivnosti Learning, Teaching, Training na projektu Regio.Digi.Hub, prisustvuju treningu za korišćenje platforme za e-učenje, koja je namenjena trenerima za neformalno obrazovanje odraslih.

Platforma za e-učenje je izrađena kroz projekat i sadrži sve materijale za obuku sažete u kompletan kurs koji će unaprediti veštine i kompetencije zaposlenih u oblasti regionalnog razvoja i podržati ih u izazovima 21. veka koji su vezani za globalizaciju, digitalizaciju, klimatske promene, demografsku krizu, socijalna pitanja i urbanizaciju.

Takođe, treneri su posetili i Univerzitet u Makedoniji, gde su im profesor g. Konstantinos Fouskas i doktorantkinja gđa Olga Pachni-Tsitiridou predstavili istraživanje i uvođenje digitalizacije u sektor malih i srednjih preduzeća.

Trening se održao u Solunu, u periodu od 5. do 7. septembra.

Zahvaljujemo se našim domaćinima iz Soluna - ATLANTIS Engineering na gostoprimstvu.

Uskoro će biti aktivna platforma – treneri, pratite nas!

https://regiodigihub.eu/
Share