Održan radni sastanak u okviru projekta Mapiranje i analiza resursa AP Vojvodine

Image

Dana 19.02.2020. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama RRA Bačke održan je radni sastanak sa sektorskim ekspertima u okviru realizacije projekta "Mapiranje i analiza resursa AP Vojvodine".

Na sastanku je urađeno sledeće:

1. Usvojen je detaljan plan radnih zadataka za svakog sektorskog eksperta sa jasno definisanim vremenskim rokovima;

2. Razmotreni su potencijalni rizici i problemi koji se mogu javiti u fazi prikupljanja relevatnih podataka;

3. Definisani su koraci za prevazilaženje, smanjenje ili eliminaciju potencijalnih rizika.
Share