Javni poziv za mala, srednja i velika preduzeća za učešće u programu: Zapošljavanje putem stručnih obuka za Rome i druge marginalizovane grupe

Image

Projekat Nemačke razvojne saradnje ’’Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji’’, raspisao je javni poziv za mala, srednja i velika preduzeća iz cele Srbije koja imaju potrebu za novim zapošljavanjem, za učešće u programu zapošljavanja kroz obuke praktičnih veština za Rome i pripadnike drugih marginalizovanih grupa u Srbiji.

Više informacija možete naći na https://www.ukljucise.org/javni-poziv-za-preduzeca-za-ucesce-u-programu-zaposljavanje-putem-strucnih-obuka-za-rome, kao i prijavni formular i kriterijume koji će se ocenjivati prilikom evaluacije prijava. Sva pitanja možete uputiti na mail Marijana.Simic@gfa-group.de

Projekat Nemačke razvojne saradnje “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji”, realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, uz stručnu podršku GFA consulting group GMbH.


Share