Запошљавање маргинализованих група у фокусу

Image

Општина Бач реализује пројекат „Развој могућности за запошљавање и унапређење запошљивости маргинализованих група у Бачкој – шанса за бољу будућност” који се спроводи у оквиру Иницијативе за инклузију 3 програма „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији” Немачке развојне сарадње који спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ. Носилац овог пројекта је Општина Бач, а партнери на пројекту су Регионална развојна агенција Бачка из Новог Сада и Удружење Рома и Румуна „Младост” из Вајске.

Никола Бањац из Канцеларије за локални економски развој општине Бач у разговору за „Наше новине” истиче значај и циљ континуиране реализације овог и сличних пројеката.

Пројекат има за циљ стварање предуслова за друштвену интеграцију маргинализованих друштвених група у општини Бач и насељима суседних општина кроз активно укључивање на тржиште рада, унапређење њиховог социо-економског положаја и квалитета живота”.

Циљне групе као и крајњи корисници пројекта су ромска популација, ниско квалификоване или неквалификоване особе, особе са инвалидитетом, повратници у складу са споразумом о реадмисији, жене жртве насиља, незапослене жене старије од 50 година, млади до 30 година старости и остале теже запошљиве категорије становништва. Такође, циљна група пројекта су и локални послодавци, локалне невладине организације и друге институције и организације које се баве питањима од значаја за кориснике пројекта.

Планирано је да пројекат траје 12 месеци, а тренутно се налази на половини реализације. До сада су одржане обуке за самозапошљавање за 40 полазника из општине Бач, Товаришева и Дероња. Обуке су одржаване на тему израде бизнис плана, вођења сопственог бизниса, извора финансирања и развоја пословне идеје. Сви полазници су добили сертификате о завршеној обуци које ће моћи да искористе за пријаве на конкурсе за самозапошљавање. Такође, сви полазници обука ће бити у прилици да конкуришу код Општине Бач за набавку опреме за отпочињање сопственог посла. Друга компонента ове активности је пружање менторске подршке свим полазницима обука да развију сопствени бизнис план и пословну идеју, али и да им буду подршка након што они отпочну реализацију својих делатности“, закључује наш саговорник.

Такође, у оквиру овог пројекта, Општина Бач је расписала још два конкурса за доделу субвенција послодавцима, и то: за очување радних места код послодаваца који су били корисници субвенција за запошљавање у претходној фази пројекта и конкурс за послодавце за запошљавање теже запошљивих категорија на новим радним местима који је отворен до 30.04.2022. године, а на који могу да се јаве, како послодавци из општине Бач, тако и из насељених места Дероње и Товаришево.

У току марта 2022. године, организоване су петодневне радионице за НВО сектор из општина Бач, Оџаци и Бачка Паланка чији су чланови и корисници теже запошљиве категорије становништва. На овим обукама, 18 полазника је упознато са локалним политикама запошљавања и припремом и имплементацијом пројеката на тему запошљавања маргинализованих категорија.

Пројекат „Развој могућности за запошљавање и унапређење запошљивости маргинализованих група у Бачкој – шанса за бољу будућност” траје до краја октобра 2022. године и очекује се да помогне запошљавању минимум 30 корисника.

Све информације о пројекту могу да се добију на сајту Општине Бач www.bac.rs и www.inkluzijbac.rs.


Тања Митровић
(„Наше новине”)

 

 
Поделите

Корисни линкови