Заједничка вежба хитних служби: Хрватска – Србија

Image

У оквиру пројекта Мултисекторски приступ непогодама у Осјечко-барањској жупанији и Аутономној покрајини Војводини –Together We Stand, који се реализује у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020, као једна од активности, одржана је заједничка вежба свих хитних служби из Хрватске и Србије на реци Дунав, у месту Батина у Хрватској, под називом: Заједничка вежба Дунав 2021.

Вежба је одржана 14. октобра у организацији партнера на пројекту - Осјечко-барањске жупаније, а у истој су учествовали: одељење за цивилну заштиту и хитна помоћ из Хрватске, Полиција ХР, хитна помоћ, добровољна ватрогасна друштва из Хрватске и Србије, Хрватска горска служба спашавања, Црвени крст, удружење за подводне активности из Хрватске, Хрватске Воде и ЈВП Воде Војводине. Догађај је био отвореног типа, те је цивилно становништво било у могућности да испрати ток догађања.

Циљ вежбе је провера приправности и брзине активирања припадника оперативних снага система цивилне заштите у случају ванредних околности, као и провера оспособљености истих, те провера функционалности материјално-техничких средстава којима располажу оперативне снаге са обе стране границе. Опрема која је набављена кроз пројекат представљена је и коришћена у току саме вежбе (опрема за одбрану од поплаве и санирање животне средине након катастрофа). Такође, један од циљева је провера координације управљања свих снага на различитим нивоима, а на основу постојећих регионалних стандардних оперативних процедура, као и стварање оквира за израду будућих прекограничних планова поступања. Акценат је стављен на успостављање јединственог система заповедања кроз заједничко руковођење, те тренинг кључних учесника у вођењу сложених интервенција, као и њихова координација. Један од резултата јесте успостављена комуникација између свих учесника са обе партнерске стране, односно повезивање лица која руководе у случају ванредних ситуација на свим нивоима.

Сценарио вежбе је подразумевао припрему пред надолазећу поплаву, као и запаљено пловно средство које је превозило опасне материје. Заједничке хитне службе су синхронизовано радиле на сузбијању пожара, спашавању озлеђених и несталих лица, санирању повреда и санирању отпада у циљу очувања животне средине. На бенту су биле постављене мобилне бране, док су припадници водопривредних предузећа са обе стране границе пунили вреће песком и градили зид у циљу спречавања изливања Дунава. Вежба је спроведена успешно.

Другог дана догађаја, 15. октобра, обележен је Дан цивилне заштите представљањем опреме која је набављена кроз пројекат, презентацијама о систему заштите и спашавања у свакој појединачној партнерској земљи, те процедурама које постоје у обе земље у случају ванредних околности. Након излагања одржан је округли сто на коме се говорило о могућностима унапређења сарадње између Хрватске и Србије, а на ком су присуствовали сви најзначајнији актери и стручњаци са обе стране границе.

Више о пројекту можете прочитати овде.
Поделите

Корисни линкови