Војводина предњачи у развоју биогасних постројења

Image

На српском тржишту биогасна постројења у последњим годинама су у експанзији, а тренутно их има око двадесетак. Многа од ових постројења се налазе на територији Војводине, само у Бачу их има чак три. До развоја биогас сектора долази након доношења Уредбе о повлашћеним произвођачима електричне енергије из 2016. године. До 2016. године изграђена су била само четири постројења да би већ у 2019. годину биогас мозаик употпуњава додатних петнаест изграђених постројења.

Тако у Чуругу још од 2012. постоји електрана на биогас, а друга је изграђена и почела са радом 2018. године. Обе електране као сировине користе стајњак и силажу кукуразу. У Бачу постоје чак три биогасна постројења, прва два су почела са радом 2016., а треће 2018. године. У њима се као супстрати користе силажа, стајњак и остаци пољопривредних производа. Електрична енергија се може добити и из биогаса који је створен у процесу пречишћавања отпадних вода, што је случај у биогасном постројењу у Сомбору које постоји од 2018., односно 2019. године.

Управо ова биогасна постројења ће наредних дана посетити стејкхолдери и чланови Радне групе за биомасу и енергетску ефикасност са територије Западне и Јужне Бачке у области биоенергије, који ће у оквиру пројекта „Промоција одрживог коришћења биоенергије у Западној и Јужној Бачкој“ бити учесници радионица на тему обновљивих извора енергије. Овај пројекат се спроводи у оквиру програма „Развој одрживог тржишта биоенергије у Србији“ који финансира Немачко Савезно Министарство за економску сарадњу и развој (BMZ) у оквиру Немачке климатске и технолошке иницијативе (DKTI), а спроводи се у сарадњи саDeutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (Немачке агенције за међународну сарадњу-GIZ). Важан део пројекта јесте успостављање Регионалног енергетског центра компетенција у оквиру Регионалне развојне агенције Бачка, који је и основан у новембру ове године.

Биогас - извор нове обновљиве енергије за следеће генерације

Потрошња енергије широм света расте, док су резерве фосилних горива ограничене. Истовремено, еколошки утицај сагоревања угља, нафте и гаса и проблем одлагања нуклеарног отпада постаје све уочљивији. Потреба за алтернативним изворима енергије је све већа, а биогас представља извор нове обновљиве енергије за следеће генерације, одличну симбиозу пољопривредне производње и енергетског сектора.

Шта је биогас? Биогас се добија разградњом органске материје без присуства ваздуха. Од природног гаса се разликује у проценту метана (CH4) који садржи: код биогаса је то распон од 50-70% док природни гас чини више од 92% CH4. Удео метана који се налази у биогасу је најнеопходнији за рад мотора и производњу електричне и топлотне енергије.

Који су главни производи биогасног постројења? Главни производи су електрична и топлотна енергија, али и квалитетно органско ђубриво. Важна функција постројења на биогас је прерада органског и комунланог отпада из ког се добија енергија и чијим уклањањем и искоришћењем се решава значајно питање заштите животне средине.

Које су сировине биогасног постројења? Свако биогасно постројење мора у континуитету да буде снабдевено сировинама. Свака органска материја (отпад) потенцијално може постати сировина (супстрат) у постројењу. То значи да је потенцијални ланац снабевача за овакав тип постројења прилично дугачак, јер укључује пољопривредне произвођаче, фарме, прехрамбену индустрију (шећеране, скробаре, уљаре, пиваре,...), угоститељство, итд.

Биогасна постројења највећим делом и јесу замишљена тако да решавањем одлагања органског отпада који представља озбиљан проблем и трошак како за оне који га производе тако и за целу околину, добијамо нешто корисно. Управо зато се најчешће истичу неколико предности биогаса и то: флексибилност извора енергије који може да се складишти, економска исплативост, производња ђубрива, заштита климе и животне средине, избегавање емисије метана, замена фосилних горива и вештачких ђубрива, као и рециклирање хранљивих материја.

Овај ауторски текст израђен је у оквиру пројекта Промоција одрживог коришћења биоенергије у Западној и Јужној Бачкој који се спроводи у сарадњи са GIZ.




Поделите

Корисни линкови