Влада АП Војводине подржала пројекат општини Сремски Карловци и РРА Бачка

Image

У оквиру конкурса за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа од стратешког значаја у области регионалног развоја, раписаним од стране Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, општини Сремски Карловци и РРА Бачка одобрен је пројектни предлог назива: Европско умрежавање и имплементација развојних политика ЕУ у контексту регионалног и локалног развоја.

Основни циљ пројекта је унапређење регионалног и локалног развоја кроз развој сектора малих и средњих предузећа (МСПП) као и јачање институција на регионалном и локалном нивоу уз оснаживање међусекторске сарадње. Исти ће бити реализован кроз сет активности које обухватају информисање и едукацију представника МСПП сектора о могућностима и привредним шансама које пружа Европска мрежа предузетништва (ЕЕН), финансијским и нефинансијским инструментима подршке ЕУ, организацију Форума квалитета и изврсности на нивоу јужнобачког управног округа као и израда студије случаја којом ће се идентификовати елементи изврсности и развојне потребе сектора МСПП на нивоу локалне самоуправе Сремски Карловци.

Укупна вредност одобреног пројекта је 741.396,48 РСД, од стране Покрајинског Секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Владе АП Војводине, а пројекат ће се имплементирати у периоду од 6 месеци.
Поделите

Корисни линкови