Уз нови Регионални центар за енергетску транзицију и климатске промене у Западној и Јужној Бачкој ка креирању услова за снажнију подршку започетим процесима енергетске транзиције у Србији

Image

Пројекат „Промоција одрживог коришћења биоенергије у Западној и Јужној Бачкој“, који од јула ове године спроводи Регионална развојна агенција Бачка, ових дана се приводи крају и то је право време да се направи осврт на постигнуте резултате. О резулататима пројекта, који се спроводи у оквиру програма „Развој одрживог тржишта биоенергије у Србији“ који финансира Немачко Савезно Министарство за економску сарадњу и развој (BMZ) у оквиру Немачке климатске и технолошке иницијативе (DKTI), а у сарадњи са Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (Немачке агенције за међународну сарадњу-GIZ), причали смо са таск менаџерком пројекта Николином Пупавац.

Који су конкретни резултати пројекта „Промоција одрживог коришћења биоенергије у Западној и Јужној Бачкој“?

Николина Пуповац: „С обзиром да је пројекат “Промоција одрживог коришћења биоенергије у Западној и Јужној Бачкој” при крају имплементације, можемо рећи да су кључни резултати планирани пројектом и остварени, а исти обухватају:

  • Унапређени су капацитети пројектног тима РРА Бачка у области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије.

  • Успостављен је Регионални центар компетенција у поменутој области као механизам којим ће се ефикасније формулисати начини, политике и интереси оснивача Центра, у области биоенергије у региону Западне и Јужне Бачке.

  • Унапређени су капацитети и знања заинтересованих страна као и чланова радне групе за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије за Западну и Јужну Бачку кроз студијску посету Златиборском региону као и кроз сет радионица у поменутој области.

  • Израђене су анализе којима су јасно дефинисане заинтересоване стране у области енергетске транзиције, дефинисани су стратешки, односно пословни модели са пратећим акционима и промотивним плановима везаним за Центар компетенција, спроведено је мапирање стања руралне инфраструктуре у четири једнице локалних самоуправа у региону Западне и Јужне Бачке у циљу ефикаснијег утврђивања потенцијалних пројеката у области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије, спроведена је снажна дигитална промотивна кампања на друштвеним мрежама и релевантним веб порталима кроз израђене инфографике, ауторске текстове и информације којима се шира јавност редовно информисала о пројектним активностима и достигнутим резултатима.

Можемо рећи да је у периоду трајања пројекта од јула до новембра 2021. године, све што се пројектом планирало и реализовало, стога већ сада размишљамо о новим, будућим пројектима у области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије.”

У новембру је основан Регионални центар компетенција за Јужну и Западну Бачку. Која је правна форма овог центра и које ће бити његове прве активности?

Николина Пуповац: „У другој половини новембра, РРА Бачка је успоставила Регионални центар компетенција за енергетску транзицију и климатске промене у Западној и Јужној Бачкој, за који се може рећи да није само резултат пројекта већ и предлог, односно закључак анализа које су вршене од стране спољних сарадника на пројекту.

Центар је део наше Агенције, односно пословна јединица РРА Бачка, чија улога је такође “развојна”. Под термином “развојна” сматрамо за посебно значајну чињеницу, јер ће Центар у наредном периоду системски пружати подршку својим оснивачима из редова јединица локалних самоуправа, и то кроз иницирање, припрему и реализацију пројектних предлога у области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије. Сматрамо да је овим једноставним, а опет јединственим начином креирана платформа за успостављање систематског приступа и ефектног одговора на будуће изазове са којима ћемо се у поменутој области сусретати у наредном периоду.

Сада се већ може рећи да успостављањем центра и радом чланова кроз састанке радних група, имамо довољна знања и енергије којима можемо лакше заједнички одговорити на изазове у области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије. Такође, морамо нагласити да у овом процесу имамо и снажну подршку других партнера у Србији, са којима сарађујемо, а то су, не само представници GIZ, већ и успостављени центри компетенција у Банату, Источној, Западној и Јужној Србији.”

Какве су реакције стејкхолдера и чланова Центра у контексту успостављања Центра - да ли је овај део Бачке стварно расположен за увођење и коришћење биоенергије? Какви су утисци после реализације овог пројекта?

Николина Пуповац: „Значајно је навести да смо имали позитиван одговор и подршку наших оснивача Центра, који су узели активно учешће у свим сегментима имплементације пројекта, као што су оснивање пословне јединице, учешће у активностима везаним за јачање капацитета, изради кључних анализа које су нам помогле да јасно сагледамо област енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије као и подстицање свести јавности о могућностима и изазовима који су препорзнати у поменутој области.

Поред тога, чланови радне групе кроз коју ће Центар у будућности деловати, активно промишљају о могућностима за унапређење поменуте области на локалном нивоу, али и о јачању свести локалног становништва, јер поменута област представља и један од кључних приоритета у њиховим будућим плановима развоја за период до 2030. године. С тиме у вези, можемо слободно рећи да очекујемо значајне бенефите за све учеснике у поменутом процесу, негујући значај партнерства са другим стејкхолдерима како домаћим тако и међународним.”

Какви су дугорочни планови РРА Бачка и Центра на пољу биоенергије?

Николина Пуповац: „Планови РРА Бачка и успостављеног Центра је наставак сарадње са GIZ као и другим међународним донаторима, заинтересованим странама и партнерима, на спровођењу утврђених приоритета и планова које је Центар дефинисао у наредном периоду, а које обухватају изградњу и развој капацитета Центра компетенција, изградњу и јачање развојног капацитета кроз активно укључивање представника приватног, цивилног и јавног сектора, сарадњу са домаћим и међународним институцијама на развоју платформе за активно учествовање у креирању оквира за развој одрживе енергетике у региону и заговарање.

У наредне две године очекујемо да Центар у сарадњи са својим оснивачима спроведе већи део планираних активности утврђених акционим (развојним) планом Центра, а који би допринео успостављању значајних партнерстава са другим заинтересованим странама на домаћем и међународном нивоу чиме би се креирали услови за снажнију подршку започетим процесима енергетске транзиције у Србији.”

Овај ауторски текст израђен је у оквиру пројекта Промоција одрживог коришћења биоенергије у Западној и Јужној Бачкој који се спроводи у сарадњи са GIZ.
Поделите

Корисни линкови