Успешно реализован пројекат EFYRA

Image

Пројекат EFYRA имао је за циљ да одговори на један од највећих изазова са којима се суочава рурална Европа: одлив младих из руралних подручја.

Током реализације пројекта организовано је пет тематских догађаја. Изазове су изнели сами млади, али и појединци који су директно укључени у живот и рад младих на селу, као што су привредници, представници локалне власти, школских установа, непрофитних организација које раде са младима. људи итд.

Неки од главних разлога идентификованих на нивоу ЕU су недостатак разноврсних могућности запошљавања, ограничен приступ услугама, неразвијена инфраструктура и недостатак повезаности, што заједно чини рурална подручја мање атрактивним као места за живот и рад (Европска комисија, 2021.). Фокус EFYRA је био да идентификује основне узроке миграције у земљама пројекта: Хрватској, Естонији, Мађарској, Италији, Северној Македонији, Србији и Словенији, кроз заједничку дискусију међу пројектним партнерима, и да развије предлоге за спречавање миграције младих кроз активне радионице . Резултат свих пројектних активности, тематских састанака и дискусија, излагања стручњака, представника локалних власти и др., сажети су у документу студије ЕFYRА, коју су израдили стручњаци са загребачког ПМФ-а. Географија – проф. др Александар Лукић и асистент Иван Шишак, маг.геогр. EFYRA студија ће покушати да утиче на креирање политике на нивоу ЕУ.

Сарадња на пројекту се наставља путем друштвених мрежа - FB, IT канала и сајта, где ће бити објављене све важне активности у области партнерских земаља које се односе на тему будућности младих у руралним срединама.

Пројекат је суфинансиран од стране Програма Европа за грађане и грађанке Европске уније – Демократски ангажман и грађанско учешће, Мера пројеката цивилног друштва, Мрежа градова.

Реализација пројекта је започета у октобру 2020. године, а пројекат је обухватио територију 7 земаља са 10 партнера на пројекту.

Укупан буџет пројекта је 118.440 €                                                                                          

EFYRA студију можете пронаћи ОВДЕ.

Извештај о догађајима у оквиру пројекта можете погледати ОВДЕ.
Поделите

Корисни линкови