У сусрет ИПАРД-у 3

Image

Финансијски допринос Европске уније за ИПАРД III програм повећан је у односу на претходни програмски период и износи 288 милиона евра. Ако се узме у обзир и национални и приватни допринос самих инвеститора, вредност инвестиција у руралним подручјима у Србији може износити преко 580 милиона евра. Поред већ акредитованих мера ИПАРД II програма, ИПАРД III програмом предвиђено је увођење нових мера, нових сектора, нових лимита финансијске подршке, као специфичних критеријума.

Из свих ових разлога ЕУ инфо поинт у Новом Саду организовао је прву ИПАРД 3 инфо сесију за пољопривреднике из Темерина, а у сарадњи са Општином Темерин и Регионалном развојном агенцијом Бачка. Са пољопривредницима је разговарала MSc Слађана Глушчевић.

Како Глушчевић каже, програм ће подржати набавку опреме и машина и изградњу и реконструкцију објеката, са циљем достизања европских стандарда у области хигијене, безбедности хране, добробити животиња и заштите животне средине, оснаживања пољопривредних произвођача за пласман производа на тржиште ЕУ, као и припреме за коришћење европских фондова који ће домаћим пољопривредним произвођачима и прерађивачима бити доступни ступањем у чланство ЕУ.

“Као инструмент за предприступну помоћ ИПА програма ИПАРД као посебан инструмент представља помоћ државама у статусу кандидата за чланство ЕУ, како би се процес стабилизације и придруживања спровео у складу са својим специфичностима, у овом случају у области пољопривредног тј. руралног развоја. Предприступни период је добро време када се Србија може припремити и кренути са реструктуирањем своје пољопривреде“, објашњава Глушчевић.

Мере које ће бити подржане ИПАРД III програмом су:

Мера 1: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава;

Мера 3: Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства;

Мера 4: Агро-еколошко-климатске мере и мера органске производње;

Мера 5: Спровођење локалних стратегија руралног развоја – LEADER приступ;

Мера 6: Инвестиције у руралну јавну инфраструктуру;

Мера 7: Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања

Мера 9: Техничка помоћ (подршка Управљачком телу у спровођењу ИПАРД програма).

Поред већ постојећих сектора улагања (воће, поврће, млеко, месо, јаја, грожђе, остали усеви) ИПАРД 3 програм обухватиће и секторе рибарства и прераде рибе. Омогућена ће бити и прерада у сектору житарица и индустријских усева, а интезитет и износ подршке биће већи.

ИПАРД 3 програм одобрила је Европска унија, а усвојен је закључком Владе Републике Србије.
Поделите

Корисни линкови