У Љубљани одржан први састанак партнера у оквиру пројекта Реиндустријализација по принципу „браунфилд је бољи од гринфилда“ (ReInd–BBG)

Image

Пројектни партнери су у периоду од 6.2.-7.2.2024. године боравили у Љубљани где је одржан њихов први састанак на пројекту Реиндустријализација по принципу „браунфилд је бољи од гринфилда“ (ReInd-BBG). Домаћин састанка је била Привредна комора Словеније која је уједно и носилац поменутог пројекта, док је Регионална развојна агенција Бачка задужена за промоцију пројекта (комуникације), као и за дисеминацију резултата и сазнања у оквиру истог.

Састанак је било прилика да се партнери из 16 организација и осам земаља Дунавског региона међусобно боље упознају, размене мишљење и знања из области реиндустријализације путем браунфилда (што представља и фокус поменутог пројекта) као и да се што боље припреме и испланирају предстојеће активности на пројекту. Имплементација пројекта је започела почетком ове године, а предвиђен рок реализације је 30 месеци.

Током састанка наглашавана је важност сарадње између јавног и приватног сектора, академске заједнице и цивилног друштва у процесу обнове браунфилда, као и потреба за инклузивним и партиципативним приступом у планирању и имплементацији пројеката ревитализације. Истакнуто да је комуникација кључна за успех пројекта, као и континуирано праћење и евалуација резултата. Такође, то је била и прилика да се обиђе прва пилот браунфилд локација у Храстнику – инфраструктурни објекти бивше рударске компаније Трбоље- Храстник.

Иначе, партнерство на пројекту ReInd-BBG чине шест општина и градова Дунавског региона и то: Општина Храстник (Словенија), Општина Решица (Румунија), Град Сомбор (Србија), Град Зеница (Босна и Херцеговина), Општина Враца (Бугарска) и Општина Никшић (Црна Гора) како би се адекватно спровео процес реиндустријализације по принципу "браунфилд је бољи од гринфилда". Поменуте општине односно градови који истовремено представљају и демонстрационе партнере у пројекту односно на чијем подручју се налазе пилот локације сврстани су у мања или средње велика административна подручја и поседују погодне браунфилд локације настале од ранијих индустријских или рударских активности.

Остали партнери на пројекту су: Привредна комора Словеније (Словенија), Словеначки завод за грађевинарство (Словенија), Стручна служба за развој и међународне пројекте Зеничко-добојског кантона (Босна и Херцеговина), Еко-форум Зеница (Босна и Херцеговина), Развојна агенција Војводине (Србија), Универзитет природних ресурса и животних наука у Бечу (Аустрија), Привредна комора Враца (Бугарска), Удружење Make Better (Румунија), ЕПЦГ-Жељезара Никшић (Црна Гора), Регионална развојна агенција Бачка Нови Сад (Србија).

У пројекту учествују и придружени стратешки партнери и то: Удружење Институт за локални развој – Think Global Act Local (UrbanizeHub) – Румунија, S.C. NHOOD SERVICES ROMANIA SRL – Румунија, Агенција за регионални и економски развој, Враца – Бугарска, Danube Strategy Point – Аустрија, Центар за европску перспективу – Словенија, Steinbeis 2i GmbH – Немачка, Северна регионална развојна агенција – Молдавија, Развојна агенција Србије – Србија и Еколошки покрет Озон – Црна Гора. Њихово учешће је такође драгоцено с обзиром да ће се знања и искуства која поседују из предметне области додатно интегрисати у резултате пројекта.

Пројекат ReInd-BBG је финансиран у оквиру Интеррег Програма за Дунавски регион 2021-2027. Пројекат се фокусира на реиндустријализацију по принципу „Браунфилд је бољи од гринфилда“ (ББГ) која представља важан приоритет за општине и градове у Дунавском региону. Главни циљеви пројекта су јачање институционалних капацитета јавних власти и заинтересованих страна у Дунавском региону; смањење социо-економске и административне фрагментације у процесима просторне, економске и еколошке трансформације; демонстрирање предности реиндустријализације ББГ кроз територијалне примере; као и спровођење приступа 4Х. Вредност пројекта је 2.398.800,00 евра (суфинансирање од стране Европске уније износи 1.919.040,00 евра односно 80%). Период реализације пројекта је од 1. јануара 2024. до 30. јуна 2026. године.
Поделите

Корисни линкови