Студијско путовање у Данску кроз пројекат ЗАЈЕДНО СМО ЈАЧИ – „TOGETHER WE STAND“

Image

Као једну од активности кроз пројекат Мултисекторски приступ непогодама у Осјечко-брањској жупанији и АП Војводини (ЗАЈЕДНО СМО ЈАЧИ – „TOGETHER WE STAND“) реализовали смо студијско путовање у Краљевину Данску. Разлог ове студијске посете је учење из примера добре праксе, а Данска је изабрана као земља која поседује најбољи систем за одбрану од поплава у Европи.

Представници институција и организација пројектних партнера из Србије и Хрватске, као и кључни актери из ове области провели су 5 дана упознавајући се са данском праксом. Посетили смо Odense Waste Company, где су нам представљене активности у вези уклањања отпада и циркуларне економије, а имали смо прилику да видимо Zirkel – центар за опоравак, Норд еколошки центар (депонија и компостана), те рециклажно двориште у Хавнегардеу и санирану депонију Стиге.

С обзиром на то да су у случају природних катастрофа, са акцентом на пожаре и поплаве, увек укључене ватрогасне јединице, посетили смо Ватрогасну станицу Roskilde где смо обишли први тест центар у свету за одбрану од поплава који је још у изградњи. Упознали смо се са њиховим системом рада и плановима акције у случају катастрофа и чули искуства коришћења NoFloodsBarriera као дела општинског система управљања одбраном од поплава.

Представнике је у Копенхагену у Амбасади Републике Србије примила амбасадорка Јасмина Митровић-Марић и обратила се присутнима речима добродошлице, а затим смо имали прилику да чујемо предавања стручњака из Центра за истраживање катастрофа (COPE) и Данске агенције за управљање ванредним ситуацијама (DEMA).

Главни циљ пројекта је интегрисање прекограничног, вишесекторског приступа који подиже виши ниво спремности за катастрофе као и заједничко деловање у случају великих поплава или несрећа које укључују опасне хемикалије или друге опасне материје и санацију животне средине кроз координисано управљање катастрофама и отпадом користећи најбоље праксе ЕУ.

Пројекат “ТOGETHER WE STAND” је финансиран кроз Interreg IPA Програм прекограничне сарадње Хрватска - Србија 2014 – 2020, укупна вредност износи: 1.797.180,20 евра, а реализација траје од 1.10.2019. до 30.6.2022. године.

Важни линкови:
Пројекат: https://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/project/together-we-stand/ 
Facebook: https://www.facebook.com/projektTWS/ 
Поделите

Корисни линкови