Промоција одрживог коришћења биоенергије у Западној и Јужној Бачкој кроз успостављање регионалног енергетског центра компетенција

Image

Одрживо коришћење биоенергије јесте могуће, показују искуства земаља Европске уније, а Развојна агенција Бачка кроз пројекат „Промоција одрживог коришћења биоенергије у Западној и Јужној Бачкој“, који се спроводи од јула ове године, популаризује овај приступ у коришћењу енергије и на територији Западне и Јужне Бачке.

Овај пројекат се спроводи у оквиру програма „Развој одрживог тржишта биоенергије у Србији“ који финансира Немачко Савезно Министарство за економску сарадњу и развој (BMZ) у оквиру Немачке климатске и технолошке иницијативе (DKTI), а спроводи се у сарадњи саDeutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (Немачке агенције за међународну сарадњу-GIZ).

Презентација пројекта је одржана 22. октобра у Новом Саду, на којој су се присутнима обратили представници РРА Бачка, директорка Ивана Крсмановић и Николина Пупавац, таск менаџерка на пројекту, те Александар Поповић, јуниор пројектни менаџер испред Немачке агенције за међународну сарадњу (GIZ).

О пројекту, чије укупна вредност износи 31.660 евра, разговарали смо са Николином Пуповац, таск менаџерком пројекта.

РРА Бачка је недавно започела реализацију пројекта „Промоција одрживог коришћења биоенергије у Западној и Јужној Бачкој". Који су циљеви овог пројекта и на који начин се он реализује, односно које су главне активности?

“Основни циљ овог пројекта је промоција одрживог коришћења биоенергије у Западној и Јужној Бачкој кроз успостављање регионалног енергетског центра компетенција за Западну и Јужну Бачку, активну сарадњу са кључним стејкхолдерима у области биоенергије и успостављеним енергетским центрима у Србији као и кроз снажну медијску кампању и подизање свести јавности о значају одрживог коришћења биоенергије. Главне активности на пројекту обухватају, поред успостављања Регионалног енергетског центра комптенција, и израде анализе стејкхолдера за одрживу употребу биоенергије, развој стратешких документа, успостављање радне групе за биомасу и енергетску ефикасност, мапирање потребне руралне инфраструктуре на територији четири општине у Западној и Јужној Бачкој, јачање капацитета кључних стејкхолдера кроз сет радионица и тренинга као и спровођење снажне медијске кампање током трајања пројекта. Са реализацијом смо почели у јулу и планирано је да се све активности спроведу до краја новембра месеца.”

Пројектом се планира успостављање Регионалног енергетског центра компетенција за Западну и Јужну Бачку.

Шта ће бити у делокругу рада овог центра и на који начин ће он унапредити пословни амбијент у контексту коришћења биоенергије?

“Почетком новембра планирамо да формално успоставимо центар, који ће функционисати као пословна јединица РРА Бачке. Његова улога ће бити да пре свега окупља и ради са релевантним представницима у области биоенергије, да јача и унапређује сопствене развојне капацитете као и капацитете чланова Центра, креира различите алате и платформе за сарадњу са заинтересованим странама – привредом, научно истраживачким институцијама и сл., као и учешће у развоју пројеката у овој области. Свакако је важно истаћи да се овим пројектом формулисала и стратегија развоја центра, као и пратећи акциони план који ће омогућити јасније праћење операционализације рада успостављеног центра.”

Ко ће имати бенефита од овог Центра, ко је циљна група Центра?

“Циљна група центра су пре свега његови оснивачи, представници општина и градова у Западној и Јужној Бачкој, те њихови директни и индиректни корисници (јавна предузећа, топлане, установе, и др.). Услуге центра ће превасходно бити намењене представницима општина и њиховим индиректним и директним корисницима, али ће користи имати и представници привреде, цивилног сектора, као и свеукупна јавност која ће свакако бити информисана о раду центра као и услугама које исти пружа.

Ово није први центар ове врсте у Србији. Где већ постоје?

“Тако је. Ово није први центар у Србији. Наше колеге у развојним агенцијама у Зрењанину, Ужицу и Зајечару су већ упоставиле центар и спроводе активности које су од значаја за регион у којем делују, а у оквиру области биоенергије. На њиховим веб порталима и друштвеним мрежама се могу погледати активности које су од значаја за рад центра, а свакако је важно напоменути да смо као РРА Бачка потписали меморандум о стратешком партнерству за креирање и развој Међурегионалне енергетске платформе Србије. Овим се креира могућност за подизање сарадње са другим центрима на један виши ниво, што ће свакако допринети и унапређњу заједничке сарадње центара у креирању нових пројеката у области биоенергије.”

Какви су капацитети ЈЛС у контексту увођења одрживог коришћења биоенергие у Западној и Јужној Бачкој? Да ли сте већ урадили анализу тржишта?

“Што се тиче спроведених истраживања о могућностима јединица локалних самоуправа у овој области, тренутно наши спољни сарадници раде на изради анализе стања, односно прегледа неопходне руралне инфраструктуре за развој пројеката у области биоенергије на територији четири локалне самоуправе у Западној и Јужној Бачкој. Ова анализа ће нам омогућити да на основу узорка, односно да на основу изабране четири општине са територије Бачке добијемо јаснију слику, пресек стања конкретних општина у области биоенергије и идентификоване потребе, али и могућности општина да у области биоенергије развијају или унапреде своје капацитете.”

 

Овај ауторски текст израђен је у оквиру пројекта Промоција одрживог коришћења биоенергије у Западној и Јужној Бачкој који се спроводи у сарадњи са ГИЗ.
Поделите

Корисни линкови