Пројекат: Промоција одрживог коришћења биоенергије у Западној и Јужној Бачкој

Image

Регионална развојна агенција Бачка (РРА Бачка) започела је реализацију пројекта „Промоција одрживог коришћења биоенергије у Западној и Јужној Бачкој“ који се финансира у оквиру програма „Развој одрживог тржишта биоенергије у Србији“. Програм „Развој одрживог тржишта биоенергије у Србији“ финансира Немачко Савезно Министарство за економску сарадњу и развој (BMZ) у оквиру Немачке климатске и технолошке иницијативе (DKTI), а спроводи се у сарадњи са Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Пројектом се планира успостављање Регионалног енергетског центра компетенција за Западну и Јужну Бачку, који ће окупљати све релевантне стејкхолдере у области биоенергије и исти ће имати за резултат унапређење регионалних капацитета у области одрживог коришћења биоенергије. Планиране активности на пројекту, поред јачања капацитета кључних стејкхолдера за одрживо коришћење биоенергије, обухватиће и анализу стања потребне инфраструктуре у руралним срединама за развој пројектних предлога у поменутој области, подизање свести јавности о значају одрживе употребе биоенергије (биомасе), пренос знања и искустава те успостављање сарадње са постојећим енергетским Центрима компетенција у Србији. Циљну групу пројекта чине представници јавног и приватног сектора, предузећа из области биоенергије, организације цивилног друштва које делују у области биоенергије/заштите животне средине, медији, енергетски менаџери или службеници који се баве областима везаним за енергију, представници јавних предузећа и институција као што су градске топлане, јавна комунална предузећа, школе и сл. Локална заједница ће бити у континуитету информисана о пројектним активностима и планираним резултатима кроз снажну медијску кампању и промоцију.

Пројекат се спроводи у периоду од 15.07.2021-30.11.2021. године и укупна вредност пројекта износи 31.660,80 ЕУР.

 

Овај ауторски текст израђен је у оквиру пројекта Промоција одрживог коришћења биоенергије у Западној и Јужној Бачкој који се спроводи у сарадњи са ГИЗ.
Поделите

Корисни линкови