Продужење рока Јавног позива: Јавни позив за иновативне пословне моделе којима се диверсификује производња електричне енергије, смањује енергетски интензитет привреде и омогућава снабдевање чистом енергијом, посебно за енергетски угрожене купце

Image

Обавештавамо Вас да је рок за подношење пријава у оквиру Јавног позива за иновативне пословне моделе којима се диверсификује производња електричне енергије, смањује енергетски интензитет привреде и омогућава снабдевање чистом енергијом, посебно за енергетски угрожене купце (финансиран од стране Владе Јапана) продужен до 12. јула и охрабрујемо да поднесете предлоге пројеката.

Све информације о јавном позиву можете пронаћи ОВДЕ.

Подсећамо да предложена решења треба да допринесу смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште (GHG) и смањењу загађења животне средине, диверсификацији производње електричне енергије, да подстакну развој нових грана привреде и женског предузетништва, као и да омогуће отварање нових радних места и преквалификацију радника из сектора и региона који се базирају на употреби фосилних горива.

Такође, подршку могу добити и предлози одрживих модела пословања који представљају подршку привредног сектора активностима у циљу смањења енергетског сиромаштва индивидуалних домаћинстава. То подразумева, на пример, подршку индивидуалним домаћинствима која трпе или су угрожена енергетским сиромаштвом, у виду олакшица у приступу чистој, јефтинијој, сигурнијој и ефикаснијој топлотној и електричној енергији (замена индивидуалних ложишта, врсте енергената и сл.), као и у виду олакшица у циљу повећања енергетске ефикасности стамбених објеката (нпр. замена столарије).

За сва евентуална додатна питања, можете контактирати Смиљку Живановић: smiljka.zivanovic@undp.org, телефон: 062 217 608.
Поделите

Корисни линкови