Партнери из осам земаља Дунавског региона учествовали на првом састанку у оквиру пројекта Danube GeoHeCo

Image

Пројектни партнери су у периоду од 26. до 27. марта 2024. године боравили у Чаковцу (Хрватска) где је одржан први састанак на пројекту „Подстицање примене хибридних система грејања и хлађења коришћењем плитке геотермалне енергије у Дунавском региону – Danube GeoHeCo“ (енг. Fostering the implementation of shallow geothermal hybrid heating and cooling systems in the Danube Region - Danube GeoHeCo). Међимурска енергетска агенција (МЕНЕА) из Чаковца је као водећи партнер била домаћин овог догађаја, док је Регионална развојна агенција Бачка у оквиру поменутог пројекта задужена за промоцију (комуникације) и дисеминацију пројектних резултата.

Први састанак на пројекту Danube GeoHeCo је била прилика да се 13 партнера из осам земаља Дунавског региона боље упознају, размене искуства и знања у области употребе геотермалне енерије и примене хибрдиних система грејања и хлађења, односно да се кроз презентацију планираних пројектних активности утврде приоритетни кораци у спровођењу пројекта.

Такође, истакнута је и важност заједничке сарадње свих учесника с обзиром да се активности пројекта спроводе у различитим земљама из којих долазе партнери, њиховим институцијама и изабраним пилот локацијама, те је наглашена и потреба за снажнијим укључивањем циљних група пројекта и кључних стејкхолдера како доносиоца одлука на различитим нивоима власти, тако и представника малих и средњих предузећа, извођача радова, представника невладиног сектора, али и опште јавности.

Поред тога, састанак је била прилика да се продискутује и о првим активностима које је потребно спровести у оквиру дефинисаних специфичних циљева, што је и организовано кроз интерактивне радионице у којима су учествовали представници партнерских организација.

Пројектном састанку је поред присутних партнера присуствовао и гдин Хорст Шиндлер, вођа пројекта испред Заједничког секретаријата који је истакао значај сарадње свих партнера у ефикасном спровођењу планираних пројектних активности као и видљивости постигнутих резултата.

Партнерство на пројекту Danube GeoHeCo чине Међимурска енергетска агенција (Хрватска), CROST Регионална непрофитна организација за развој (Мађарска), Универзитет у Загребу, Рударско-геолошко-нафтни факултет (Хрватска), Research Burgenland Ltd. (Аустрија), Локална енергетска агенција за Помурје (Словенија), Геолошки завод Словеније (Словенија), InnoGeo Research and Service Ltd. (Мађарска), Словачки центар научних и техничких информација (Словачка), Технички универзитет Клуж-Напока (Румунија), Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу (Србија), Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља (Србија), Регионална развојна агенција Бачка Нови Сад (Србија) и ЛИР Еволуција (Босна и Херцеговина), као и 15 придружених партнера, представника локалних, регионалних и националних власти, високо образованих институција, удружења и фондова. Учешће придружених партнера у пројекту је такође драгоцено, имајући у виду да ће своја знања и искуства у предметној области додатно интегрисати у коначне резултате пројекта.

Пројекат Danube GeoHeCo је финансиран у оквиру Интеррег Програма за Дунавски регион 2021-2027. Основни циљ пројекта је повећање употребе плитке геотермалне енергије у Дунавском региону кроз снажну транснационалну сарадњу у промоцији и подршци спровођењу активности. Сврха предложених активности је постизање амбициозних енергетских и климатских циљева ЕУ до 2030. године, а тиме и до 2050. године. Пројекат ће подржавати интеграцију решења плитке геотермалне енергије у већ постојеће системе домаћег грејања и хлађења који се ослањају на фосилна горива. Такође, истовремено ће се подизати свест и унапређивати капацитети у овој области. Вредност пројекта је 2.481.000,00 евра (суфинансирање од стране Европске уније износи 1.984.800,00 евра односно 80%). Период реализације пројекта је од 1. јануара 2024. до 30. јуна 2026. године.
Поделите

Корисни линкови