Пакет услуга за младе до 30 година и жене

Image

Развојна агенција Србије је, у оквиру Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећаи предузетнике у 2021. години, расписала Јавни позив за спровођење пакета услуга за младе и жене предузетнице.

Пакет услуга за младе подразумева помоћ стручног лица из АРРА младом потенцијалном или новооснованом предузетнику, старости од 18 до 30 година. Помоћ се састоји од расположивих стандардизованих саветодавних услуга, обавезне обуке „Обука за почетнике у пословању”, једне/више специјализованих обука и менторинг услуге у трајању до 40 сати.

Пакет услуга за жене предузетнице подразумева помоћ стручног лица из АРРА привредном субјекту чији оснивач или власник је жена или је жена један од власника са већинским уделом у власништву (минимум 51%) и један од законских заступника. Помоћ се састоји од расположивих стандардизованих саветодавних услуга, једне или више специјализованих обука и менторинг услуге у трајању до 40 сати.

Крајњи рок за завршетак пакета услуга корисницима је до 31. децембра 2021. године.

Пријаве, са свим пратећим обрасцима и документацијом, се подносе лично или препорученом поштом акредитованим регионалним развојним агенцијама (АРРА), са назнаком: Пријава на Јавни позив за добијање пакета услуга за младе и жене предузетнице у 2021. години.

Рок за подношење пријава је 1. април 2021. године.

 

Текст Јавног позива, Упутсво за спровођење и обрасци налазе се на линку.
Поделите

Корисни линкови