Општини Бач одобрен пројекат за запошљавање маргинализованих група

Image

Пројекат под називом ''Развој могућности за запошљавање и унапређење запошљивости маргинализованих група у Бачкој – шанса за бољу будућност’’ се спроводи у оквиру Иницијативе за инклузију 3 програма “Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији” Немачке развојне сарадње који спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ. Носилац овог пројекта је Општина Бач, а партнери на пројекту су Регионална развојна агенција Бачка из Новог Сада и Удружење Рома и Румуна ’’Младост’’ из Вајске.

Пројекат има за циљ стварање предуслова за друштвену интеграцију маргинализованих друштвених група у општини Бач и насељима суседних општина кроз активно укључивање на тржиште рада, унапређење њиховог социо-економског положаја и квалитета живота.

Активности које ће се у оквиру пројекта реализовати су управљање пројектом, специјализоване радионице, тренинзи и менторинг активности за унапређење запошљивости теже запошљивих група, спровођење мера активне политике запошљавања и генерисања прихода као претпоставки самозапошљавања, као и различите промотивне активности. Очекује се да ће пројекат резултирати запошљавањем и самозапошљавањем до 30 лица у општини Бач и насељима Товаришево у општини Бачка Паланка и Дероње у општини Оџаци. Сви корисници који буду подржани кроз мере запошљавања проћи ће специјализоване обуке на тему реализације пословне идеје, извора финансирања, вођења сопственог бизниса и обавеза из радног односа и слично. Такође, пројекат је предвидео запошљавање десет новозапослених лица код познатих послодаваца, као подршку послодавцима за очување радних места запослених у оквиру пројекта који је реализован у току 2019. и 2020. године. Упоредо са свим овоим активностима општина Бач ће са својим партнерима организовати медијске и промотивне активности како би се што боље промовисао пројекат и мере подршке које су њиме планиране.

Циљне групе као и крајњи корисници пројекта су ромска популација, ниско квалификоване или неквалификоване особе, особе са инвалидитетом, повратници у складу са споразумом о реадмисији, жене жртве насиља, незапослене жене старије од 50 година, млади до 30 година старости и остале теже запошљиве категорије становништва. Такође, циљна група пројекта су и локални послодавци, локалне невладине организације и друге институције и организације које се баве питањима од значаја за кориснике пројекта.

Укупна вредност одобреног пројекта износи 99.993,66 ЕУР и спроводи се у периоду од 01.11.2021.-31.10.2022. године.
Поделите

Корисни линкови