Одржани тренинзи у области енергетске ефикасности и обновљих извора енергије и састанак радне групе за биомасу и енергетску ефикасност за Западну и Јужну Бачку

Image

Пројектом „Промоција одрживог коришћења биоенергије за Западну и Јужну Бачку“ који се спроводи у оквиру програма „Развој одрживог тржишта биоенергије у Србији“ који финансира Немачко Савезно Министарство за економску сарадњу и развој (BMZ) у оквиру Немачке климатске и технолошке иницијативе (DKTI), а спроводи се у сарадњи са Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (Немачке агенције за међународну сарадњу-GIZ), предвиђена је и активност организације тренинга за кључне стејкхолдере и чланове радне групе за биомасу и енергетску ефикасност за Западну и Јужну Бачку. Поменута активност спроведена је у периоду од 26-30.11.2021. године у општинама / градовима Сомбор, Бач и Жабаљ, где су учесници имали прилике да од стручних експерата добију више информација у области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије. Теме о којима се говорило у оквиру првог дана тренинга, одржаном у Сомбору, обухватиле су основне појмове и дефиниције, затим аквизицију података и управљање потрошњом (енергетски менаџмент, енергетски прегледи, оптимизација потрошње), технике и технологије управљања потрошњом те проблеме, решења, и студије случаја кроз примере из праксе. Поред наведеног, учесници првог дана тренинга имали су прилике да обиђу и упознају се са примером добре праксе на територији града Сомбора, а то је постројење за прећишћавање отпадних вода (UPOV). Други дан тренинга, који се спроводио у општини Бач, обухватио је теме везане за обновљиве изворе енергије, односно акценат је био на основним појмовима и дефиницијама, технологијама производње биогаса и соларним технологијама, биогасним постројењима – начинима рада и вођења процеса као и о проблемима, решењима и оптимизацији производње (примери из праксе). Такође, по завршетку одржаног тренинга, организован је и састанак радне групе за биомасу и енергетску ефикасност за Западну и Јужну Бачку, у оквиру које су гости из града Ужица, презентовали искуства у спровођењу мера енергетске ефикасности, а које спроводе кроз програм суфинансирања мера енергетске ефикасности и замене ложних уређаја у Ужицу. Трећи дан тренинга, организован је у општини Жабаљ и обухватио је посету биогасног постројења компаније “Global Seed” из Чуруга, као и теме везане за обновљиве изворе енергије, и то: комерцијалне основе – могућности реализације и исплативост улагања у пројекте биогасних постројења и примери претходних студија оправданости изградње биогасних постројења.


Заједнички закључак са одржаних тренинга и састанка радне групе за биомасу и енергетску ефикасност за Западну и Јужну Бачку је неопходност наставка сарадње кроз различите програме подршке у поменутој области, јачање партнерства и размену искустава, добрих пракси те успостављање, развијање и спровођење пројеката који за циљ имају решавање проблема у области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије.


Пројекат „Промоција одрживог коришћења биоенергије за Западну и Јужну Бачку“ се спроводи у периоду јул – новембар 2021.године и укупна вредност пројекта износи 31.660,80 ЕУР.
Поделите

Корисни линкови