Одржани Инфо дани у општинама Србобран, Бач, Сремски Карловци и Оџаци

Image

У општинама Србобран, Бач, Сремски Карловци и Оџаци су у протеклој недељи, од 25-29. маја одржана четири Инфо дана под називом 'Примена закона о планском систему и пратећих уредби у једницама локалних самоуправа'.


Инфо дани су одржани у организацији Регионалне развојне агенције Бачка, која је у оквиру пројекта који је одобрен од стране Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу АП Војводине по Конкурсу за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика ангажована за израду Анализа стратешких докумената са роком важења до 2020. године као и одржавање Инфо дана од стране општина Србобран, Оџаци, Сремски Карловци и Бач.


Регионална развојна агенција Бачка је израдила Анализе стратешких докумената поменутих општина са роком важења до 2020. године. Анализе су обухватиле анализу постављених циљева, приоритета, мера и индикатора; анализу праћења и извештавања у вези имплементације стратешког документа као и анализу имплементације пројеката акционог плана стратегије. Циљ израде Анализа јесте адекватна припрема за нови програмски период и креирање нових планских докумената на нивоу општина за период 2021-2027. године.
Поделите

Корисни линкови